หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วัดพระธาตุผาเงา Wat Phra That Pha Ngao

วัดพระธาตุผาเงา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กตั้งอยู่บนหินก้อนใหญ่ วิหารปัจจุบันสร้างทับซากวิหารเดิม บนยอดเขาข้างหลังวัด เป็นที่ตั้งพระบรมพุทธนิมิตเจดีย์ เป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์สวยงามได้โดยรอบ
“หลวงพ่อผาเงา”
พระพุทธรูปขัดสมาธิ ปางมารวิชัยพระพักตร์รูปไข่ พระหนุเป็นปม พระรัศมีเป็นเปลว เป็นพระพุทธรูปลปะเชียงแสนที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย  หลวงพ่อผาเงา มีหน้าตักกว้างประมาณ 1 เมตร สูงประมาณ 1.5 เมตร โดยประดิษฐานอยู่กลาง “พระวิหาร” ที่ชาวบ้านคณะศรัทธาญาติโยมได้สร้างครอบเอาไว้ตั้งแต่เมื่อครั้นค้นพบองค์พระใหม่ๆผู้เชี่ยวชาญโบราณวัตถุวิเคราะห์ว่า พระพุทธรูป “หลวงพ่อผาเงา”มีอายุระหว่าง 700-1,300 ปี ประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-20 สำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของ “หลวงพ่อผาเงา”ที่เล่าขานกันมาเกี่ยวข้องกับความเมตตาต่อสัตว์โลก ก่อนจะมีการเข้าไปบุกเบิกเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุผาเงา
ริเวณดังกล่าวยังเป็นยอดดอยและมีป่าไม้หนาแน่น ชาวบ้านเล่าขานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและหลายคนประสบพบเจอด้วยตัวเองว่าคราใดที่เข้าป่าล่าสัตว์ และติดตามสัตว์ป่าไปจนถึงบริเวณที่ตั้งของวัดพระธาตุผาเงาในปัจจุบัน สัตว์ป่าส่วนใหญ่จะหยุดนิ่งและไม่วิ่งหลบหนี แต่ที่น่าอัศจรรย์ คือ ไม่ว่าพรานป่าจะใช้ปืน ธนู หรืออาวุธใดๆ ยิงก็ไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวสัตว์หรือสัตว์มักจะหายเอาตัวรอดไปได้ทุกครั้ง ซึ่งเรื่องเล่านี้ยังคงตกทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและว่าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยและเข้าไปสักการะ จะหายหรือทุเลาจากโรคต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทำให้มีนักท่องเที่ยวหรือสาธุชนหลายคนที่ไปเยือน จ.เชียงราย เพื่อไปสักการะอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นผลแห่งความอัศจรรย์ดังกล่าว วัดพระธาตุผาเงาจึงเป็นสถารที่นึงที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงรายมักแวะมาเที่ยวชมเสมอ

เส้นทางการเดินทาง

เดินทางไปตามถนนสาย เชียงแสน - เชียงของ ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสบคำ

Wat Phra That Pha Ngao. A place to practice. A small bell-shaped chedi situated on a large stone. The current sanctuary built over the ruins of old temples. On the hill behind the temple. His vision is the Buddhist stupa. Is the point of view of the beautiful surrounding.
"Pha Ngao Principal"
Buddha sit cross-legged Subduing Mara Prahnu oval face is the crux of the radius of the flame. Buddha art, Chiang Saen has been influenced by the art of Sukhothai me through the shadows with a base width of about 1 meter high and 1.5 meters by the shrine in the middle of "temple" that people of faith, kith and kin have to cover it since, but he. Antiques expert analysis showed that the new Lord Buddha, "Pha Ngao Principal" between the ages of 700-1300 years during the 19-20 century for the sanctity of "I pass a shadow" on the recount was about compassion for animals. Before they are fully restored to the pioneers to Wat Phra That Pha Ngao.

River is at the top of mountain and forest density. Villagers recount since its predecessor, and many people have found themselves whenever the woods hunting. And wildlife to the area of ​​Wat Phra That Pha Ngao today. Most animals will stand still and not run away. It's amazing is not that the Rangers will use any weapon to shoot a gun or bow, it was not meat to the animal or animals usually survive it all. This story is still passed on until the present, and that illness and to worship. Or relief from the disease will disappear. Magically. Lay people, many tourists make a visit to Chiang Rai to continue to worship. The results of such miracles. Wat Phra That Pha Ngao is one of the architects of the tourists who come to Chiang Rai, often I visit regularly.

Route.

Road trip to Chiang Saen - Chiang Khong, about 4 miles opposite the Sopkham school.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น