หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

อุทยานแห่งชาติออบหลวง Ob Luang National Park

อุทยานแห่งชาติออบหลวง เป็นอุทยานแห่งชาติที่นักท่องเที่ยวนิยมมากเนื่องจากมีความแปลกของภูมิประเทศที่มีเอกลักษณ์จุดที่น่าสนใจของออบหลวงคือแนวหน้าฝาซึ่งเป็นช่องแคบและมีลำธารไหลผ่านซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือยางได้ซึ่งมีบริการให้เช่าด้วย อุทยานแห่งชาติออบหลวงมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศน์ทุกประการ ทั้งมีความสวยงามและความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ มีคุณค่าทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของมนุษยชาติทั้งทางธรณีวิทยาและคุณค่าทางสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความสวยงามอย่างยิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 630 ตารางกิโลเมตร หรือ 393,750 ไร่ ได้ประกาศจัดตั้งเป็น "อุทยานแห่งชาติออบหลวง" เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534

ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นเทือกเขายาวในแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัยต่อจากดอยอินทนนท์ มีแม่น้ำสายใหญ่ คือ ลำน้ำแม่แจ่มกั้นกลางอันเป็นเขตแบ่งระหว่าง อำเภอจอมทองและอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้นหนึ่ง มีลำห้วยหลายสายไหลลงลำน้ำแม่แจ่มและลำน้ำแม่ปิงตอนล่าง ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีที่ราบน้อยมาก เนื่องจากเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนและสูงชัน
จากสภาพพื้นที่เป็นภูเขา หน้าผาสูงชัน และมีโขดหินขนาดใหญ่น้อยมากมาย หินที่เป็นองค์ประกอบของพื้นที่ได้แก่ หินแกรนิตและแกรโนไดออไรท์ สลับกับหินซอลท์และหินตระกูลแกรนิตชนิดมิคมาไทด์ ในชุดหินบลูโตนิค ของยุคครีเตเซียส และไทรแอสสีค ประกอบด้วยแร่ควอร์ท และเฟสด์สปาร์ ในท้องน้ำแม่แจ่มมีเกาะแก่งหินขนาดใหญ่มากมาย ริมฝั่งลำน้ำจะมีหาดทรายเกิดจากน้ำพัดพามาเป็นช่วง ๆ หลายแห่ง มีก้อนหินกลมประเภทกรวดห้องน้ำของหินควอร์ทไซด์ ควอร์ทแจสเปอร์ และหินชนิดอื่น ๆอยู่หนาแน่น 

ลักษณะภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศในเขตอุทยานแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า เนื่องจากสภาพป่ามีทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบเขาและป่าสนเขา จึงมีพันธุ์ไม้แตกต่างกันหลายชนิด เช่น ไม้สัก ยาง ประดู่ แดง ตะเคียน ยมหอม มะค่าโมง มะเกลือ ขะเจ๊าะ เก็ดดำ เก็ดแดง รกฟ้า อินทนิล กะบาก จำปีป่า สารภีป่า แคหิน เหียง พลวง เต็ง รัง และ ไม้สนเขา หรือเกี๊ยะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีไม้ตระกูลก่อต่าง ๆ ไม้พื้นล่างที่สำคัญมี ไม้ไผ่ พวกปาล์ม และพวกเฟิร์น

สัตว์ป่าที่พบเห็นได้แก่ เลียงผา เสือ หมี กวาง หมูป่า เก้ง ชะนี ลิง ชะมด กระต่าย นิ่ม ตะกวด และมีนกนานาชนิดประมาณ 200 ชนิด เช่น นกกางเขนดง นกพญาไฟ นกเขาใหญ่ นกเขาเขียว นกดุเหว่า นกหัวขวาน นกกะปูด นกขุนทอง นกแก้ว เหยี่ยวรุ้ง นกยูง ไก่ฟ้า ไก่ป่า นกกะทา เป็นต้น


เส้นทางการเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว -จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข108สายเชียงใหม่-ฮอด-แม่สะเรียง เมื่อถึงอำเภอฮอดให้เลี้ยวขวาบริเวณวงเวียนไปตามถนนหมายเลข 108ไปอีกประมาณ 17 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร สภาพทางลาดยางตลอด และช่วงระหว่างฮอดจนถึงออบหลวงนั้น ถนนจะเลียบขนานไปกับแม่น้ำแม่แจ่มหรือแม่น้ำสลักหิน และวกไปเวียนมาตามไหล่เขา


Ob Luang National Park. The park is very popular due to its unusual landscape with unique points of Ob Luang is the front cover and a stream flowing through the strait, where visitors can cruise the tires, which are available for rent. Ob Luang National Park covers an area in the District of Mae Chaem and Chom Thong, Hod. Chiang Mai. The forest ecosystem, complete with in all respects. Both the beauty and wonders of nature. Archaeological and historical value. Mankind's cultural and natural geological and architectural value. Suitable for academic study. And places great value and beauty. With an area of ​​approximately 630 square kilometers or 393,750 rai, announced the establishment of. "Ob Luang National Park" was held on December 4, 2534.
Topography. The terrain is mostly steep hills. Consecutive long-range complex in the north - south. As part of the Thanon Thongchai mountain range of Doi Inthanon. The major rivers in the area between the river Mae barrier. Hod and Chom Thong district. Chiang Mai. General watershed forest floor. There are several streams flowing into the river Mae Ping River and the Lower. Most of them have very little flat terrain. Due to the complexity and steep mountains.
Of the area is mountainous with steep cliffs and rocks, large and small. The elements include stone. Granite and the Grand Casino on Wright. Rocks and stones, alternating with the Salt family of schemes have a peptide-type granites. State of the Sierra Creek and Tri-color application contains a quart of mineral. Phase and Spa Resort. Islands in the river Mae is a large stone. Along the river sand was swept into the water, several types of gravel and rounded pebbles of quartzite bathroom Mart site. Quart in Jasper. And other types of dense rock.

Climate The climate in the park is divided into three seasons.
Rainy season from May - October.

Winter is from November - January.

Summer starts from February - April.

Vegetation and wildlife. The forests are mixed deciduous forest, dry evergreen forest and pine forest. The plants of different species such as teak, Yang Du, Red Showcase Premium sweet Maceaomg ebony Ka shoot Eked black Eked red Rkฟga Inthanin it difficult putting into the wild Sarpipea Canon rock Ehiyong antimony dipterocarp and pine, he or Kia, etc. are also available. family trees are not causing significant ground with their palms, bamboo, and the ferns.

Wildlife seen include a chamois, tiger, bear, deer, wild boar, barking deer, gibbons, monkeys, musk rabbit soft, monitor lizards and birds, about 200 kinds of birds such as the cross-dong, birds Pyaaฟ dove the dove, green bird Duehwea woodpecker blabbermouth bird Kuntag parrot hawk rainbow peacocks, pheasants, jungle fowl, birds. and etc.

Travel routes.
Private cars. - From the city. Highway 108 to the Chiang Mai - Hod - world. When Hod, turn right at roundabout and follow the road number 108 to approximately 17 kilometers total distance of approximately 105 kilometers of paved and conditions. Between Love and through the Ob Luang. The road runs parallel to the river Mae or carved stone. And crinkle along the hillside.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น