หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สามเหลี่ยมทองคำ Sam Lieam Thong Khum


สามเหลี่ยมทองคำเป็นจุดบรรจบของลำน้ำรวกและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำรวกจากพม่าไหลลงสู่แม่น้ำโขง ก่อนแม่น้ำทั้งสองจะบรรจบกัน ลำน้ำได้ขนาบแผ่นดินของประเทศพม่าให้แคบลงๆ กลายเป็นแหลมเล็กๆ บริเวณนี้จึงเป็นจุดที่แผ่นดินของสามประเทศมาพบกัน คือ ไทย พม่า และลาว เรียกชื่อกันว่าสบรวก เป็นจุดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีอากาศดีเพราะเป็นที่โล่งกว้างสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวก ซึ่งมีสีแตกต่างกันอย่างชัดเจน
แนวตะเข็บชายแดนรอยต่อสามประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ในอดีตมีชนกลุ่มน้อย และกองกำลังติดอาวุธอาศัยอยู่หลายกลุ่ม พื้นที่แถบนี้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางว่าเป็นแหล่งปลูกฝิ่น และผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ มีโรงงานผลิตเฮโรอีนกระจายอยู่ตามตะเข็บชายแดน การลำเลียงฝิ่นใช้คาราวานลัดเลาะไปตามไหล่เขา มีกองกำลังคุ้มกัน ราคาซื้อขายยาเสพติดว่ากันว่าแลกเปลี่ยนด้วยทองคำ ในน้ำหนักที่เท่ากัน ยางข้นเหนียวของฝิ่นดิบจึงถูกเรียกว่า ทองดำ ส่วนพื้นที่แถบนี้ก็ถูกขนานนามว่า "สามเหลี่ยมทองคำ" เมื่อตำนานสามเหลี่ยมทองคำปิดฉากลง จากการที่รัฐบาลไทยทำการปราบปรามอย่างจริงจัง มีการผลักดันกองกำลังติดอาวุธออกจากพื้นที่ สามเหลี่ยมทองคำในปัจจุบันจึงเหลือเพียงความสวยงามที่เชื้อเชิญนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้มาเที่ยวชม
 สามเหลี่ยมทองคำ เป็นชื่อใหม่ที่ตั้งขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่บ้านสบรวก ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสน อยู่ห่างจากอำเภอแม่สาย 28 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1290 เมื่อมองจากฝั่งไทยไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ จะเห็นหมู่บ้านในฝั่งลาวอย่างชัดเจน ส่วนทางพม่าซึ่งอยู่ด้านตะวันตกนั้น ไม่มีหมู่บ้านหรือสิ่งก่อสร้างให้เห็นในระยะใกล้ๆ ทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงบริเวณนี้มีความงดงามโดยเฉพาะยามเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางสายหมอกด้านฝั่งพม่า และลาว นักท่องเที่ยวนิยมนั่งเรือเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่า หรือถ้าต้องการชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงไปไกลถึงเชียงแสนและเชียงของ ก็สามารถหาเช่าเรือได้ แต่ค่าเรือขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้ไกล นักท่องเที่ยวที่สนใจล่องแม่น้ำโขงไปเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศจีน เช่น สิบสองปันนา คุนหมิง สามารถติดต่อกับบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดเชียงรายได้ หากต้องการจะชมทิวทัศน์มุมกว้างของสามเหลี่ยมทองคำบริเวณสบรวกและเพื่อนบ้าน ต้องขึ้นไปบนดอยเชียงเมี่ยง สบรวกด้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกเรียงรายสองข้างทาง มีซุ้มประตูเขียนว่า สามเหลี่ยมทองคำ สำหรับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเป็นจุดหมายหนึ่งของการมาเที่ยวเชียงราย นักท่องเที่ยวมักชอบถ่ายรูปคู่กับป้ายซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งจะมีวิวสามเหลี่ยมทองคำเป็นฉากหลัง

เส้นทางการเดินทาง

ใช้ทางหลวงหมายเลข 10 เมื่อผ่านอำเภอแม่จันเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1016 สายแม่จัน - เชียงแสน ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตรก่อนถึงกำแพงเมืองเก่าเชียงแสน จะมีสี่แยกบายพาสเลี้ยวซ้ายจะมีป้ายบอกทางไปสามเหลี่ยมทองคำ

The Golden Triangle (Sam Lieam Thong Khum) is the confluence of the Mekong River and Ruak. This is the area where the river flows into the Mekong River from Myanmar Ruak. Before the two would meet. River to condemn the land of Burma, to narrow down. A small peninsula. This area is the land of the three countries, Thailand, Myanmar and Laos meet, is well known that the Sop Ruak. It is dotted with beautiful scenery. The weather is good, because the wide open spaces overlooking the Mekong River and Ruak. This is clearly a different color.
Seam along the border junction of three countries namely Thailand, Laos, Myanmar, the terrain is mountainous complex. In the past, ethnic minorities. Many residents and armed groups. This region is widely recognized as a growing source of opium. The major source of drugs. Heroin production plants scattered along the border seams. Opium is used to transport the caravan traverses slopes. The military escort. The purchase price of drugs as well as share them with gold. Of equal weight. Of raw opium latex adhesive is called Tagdm The region is dubbed. "Golden Triangle" on the legendary Golden Triangle ended. From the Thai government to crack down seriously. Has been pushing the armed forces from the area. The Golden Triangle is just beautiful, inviting tourists from all over the world to visit.
Golden Triangle. The new name is set to travel to Ban Sop Ruak. Wiang Chiang Saen. Mae Sai is located 28 kilometers along Highway No. 1290 on the coast of Thailand to the northeast. Villages in Laos to see clearly. Myanmar, which is part of the west side. There are no villages or buildings in the distance. Views of the river, this area is particularly beautiful morning sunrise. Amidst the beautiful coast of Myanmar and Laos, tourists take a boat to view the confluence of the borders of Thailand, Laos and Myanmar, or to view both sides of the river as far as Chiang Saen and Chiang Khong. I can rent a boat. But depending on the distance from the ship. Visitors to the Mekong River to the south of China such as Kunming Xishuangbanna can contact the travel agent in Chiang Rai province. If you have panoramic views of the Golden Triangle at Sop Ruak and neighbors. Up to Doi Chiang Miang. Sop Ruak areas along the Mekong River. There are souvenir shops lining both sides. There is a gate that Golden Triangle. For tourists to take pictures as souvenirs. The destination of the trip destination. Tourists tend to take pictures with tag arch Triangle. The views of the Golden Triangle in the background.

Route.
Mae Chan via Highway 10 on Highway 1016 and turn right into the Mae Chan - Chiang Saen distance of 29 kilometers before reaching the old city wall of Chiang Saen. The intersection, turn left and pass the signs to the Golden Triangle.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น