หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พระธาตุดอยตุง Wat Phra That Doi Tung

พระธาตุดอยตุงหรือวัดพระมหาชินธาตุเจ้าตั้งอยู่ในบริเวณเขาขุนน้ำนางนอนในส่วนหน้าอก ตั้งอยู่อำเภอห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดอยตุงอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงรายเป็นระยะทางประมาณ 46 กิโลเมตร เป็นที่บรรจุพระรากขวัญ (ไหปลาร้าเบื้อซ้าย) เมื่อคราวก่อสร้างสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ ได้ทำธงตะขาบซึ่งภาษาคำเมืองเรียกว่าตุง ใหญ่ยาวถึงพันวาปักไว้บนยอดดอย ถ้าหากปลายตุงปลิวไปถึงเมืองไหนก็กำหนดเป็นฐานพระสถูป ด้วยเหตุนี้ดอยที่ทำการประดิษฐานพระสารีริกธาตุนี้จึงถูกเรียกว่าดอยตุง พระธาตุดอยตุงจึงเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย เมื่อถึงเทศกาลนมัสการพระธาตุดอยตุงในวันเพ็ญเดือนสามจะมีประชาชนทั้งจากเมืองไทยและต่างชาติต่างเดินทางมาเพื่อเข้านมัสการเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับคนที่เกิดในปีกุน นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นพระธาตุดอยตุงได้ไกลเนื่องจากว่าพระธาตุดอยตุงนั้นตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่าสองพันเมตร
คำไหว้พระธาตุดอยตุง
นะโม ตัสสะ อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
พิมพา ธะชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬาธาตุ จิรงมะหาคะมานะ มามิหัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

เส้นทางการเดินทาง
ใช้ทางขึ้นดอยตุงสายใหม่ ผ่านบ้านไทรใหญ่ร่มไทร กิโลเมตรที่ 2 ผ่านจุดชมวิว กิโลเมตรที่ 12 จากนั้นเลี้ยวซ้ายระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 12 และ 13 ไปอีก 2 กิโลเมตรจะถึงพระตำหนัก ระยะทางอีก 15 กิโลเมตร หรือใช้ทางขึ้นสายเก่า โดยขับเลยบ้านสันกองราว 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลย 1149 ที่บ้านห้วยไคร้ ระหว่างหลักกิโล 871 - 872 เป็นเส้นทางขึ้นดอยตุงสายเก่า เส้นทางจะสูงชันกว่าสายใหม่แต่ระยะทางสั้นกว่าเล็กน้อยWat Phra That Doi Tung Shin Maha elements located in the Chao Khun Nam Nang, lying on his chest. Huay Krai is located in Mae Sai district of Chiang Rai. Muang District, Chiang Rai, Doi Tung is located a distance of about 46 km to the contents of the Rakkwany. (I left collarbone) on construction of a pagoda containing relics of this time. Tgtakab which has made the city known as the Tung language. Panwa embroidered on the long summit. If the bulge is defined as a blow to the city where the pagoda. For this reason, the enshrined relics of this mountain is called Doi Tung. The Phra That Doi Tung is an important sanctuary of Chiang Rai. At the festival to worship Phra That Doi Tung in the third lunar month, people from both Thai and foreign travelers to pay homage to the prosperity for the people born in the Year of the Pig. Phra That Doi Tung, tourists can see as far as the Doi Tung is situated high above sea level, over two thousand meters.
The Doi Tung Respect. Namo tusa arahato samma samputusa (3 Rounds).
Pimpa thasaka phuppate najuratat jiroung namahakamana mamihang anghang wantami sappata

Route. Doi Tung is the new way. Ban Rom Sai Sai via a two kilometers through the scenic Highway 12, turn left between 12 and 13 kilometers to 2 kilometers to the palace distance of 15 kilometers or more using the old line. It's the drive home, about 1 km turn left along the road to 1149 at the Ban Huay Krai. Rate between 871-872 is the route to Doi Tung, the old way. The path is steep, but over a slightly shorter distance.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น