หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ภูชี้ฟ้า Phu chi fahภูชี้ฟ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บนยอดเขาสูงในจังหวัดเชียงราย อยู่บนเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทย - ลาว อยู่ในพื้อที่เขต อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีลักษณะเป็นที่เกิดจากธรรมชาติเป็นยอดดอยแหลมเป็นแนวที่ชี้ไปยังท้องฟ้า จึงได้ชื่อว่า "ภูชี้ฟ้า" เมื่ออยู่บนภูชี้ฟ้าจะสามารถมองเห็นพื้นเบื้องล่างที่ปกคลุมด้วยเมฆซึ่งจะปรากฏมากในช่วงเช้าและเย็นและเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากเห็นดวงอาทิตย์ตกดินในช่วงเย็น นักท่องเที่ยวมักนิยมเดินทางมาตั้งเต้นพักแรงโดยเฉพาะในฤดูหนาว เพราะจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงาม นอกจากภูชี้ฟ้าจะสวยงามแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆในบริเวณเดียวกันที่น่าสนใจอีกเช่น หมู่บ้านชาวเขาซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยของภูชี้ฟ้า เป็นหมูบ้านชาวม้ง จึงเป็นจุดที่น่าสนใจกับวิถีชีวิตของชาวเขาซึ่งจะแต่งตัวอวดโฉมต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยว

เส้นทางการเดินทาง
ภูชี้ฟ้าอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 144 กิโลเมตร การเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายไปภูชี้ฟ้าสามารถใช้เส้นทางได้ดังนี้
1. การเดินทางจากจังหวัดเชียงรายใช้ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทาง เชียงราย-เทิง ระยะทาง 64 กิโลเมตร และจากเทิง - ปางค่า ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร จากนั้นเป็นทางลูกรังอีกประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงยอดภูชี้ฟ้า
2. ใช้เส้นทาง 1021 เทิง - เชียงคำ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ก่อนถึงเชียงคำ 6 กิโลเมตร จะมีทางแยกไปวนอุทยานน้ำตก ภูซาง (1093) บ้านฮวกอีก 19 กิโลเมตรแล้วเดินทางไปภูชี้ฟ้าอีก 30 กิโลเมตร แล้วเดินทางเท้าต่อไปอีก 1 กิโลเมตร จะถึงจุดชมวิว ทางเดินเท้ามีความชันมากPhu chi fah is a tourist attraction on the mountain in Chiang Rai. Doi Pha Moan mountains on the border of Thailand - Laos is connected to the entertainment district, Chiang Rai province in the National Forest. It is a natural as the summit of the cape is pointing to the sky. So called "Phu chee fah", on Rai would be able to see beneath the ground, covered by a cloud which appears in the morning and evening, and a point of view is very beautiful that the sun sets in the evening. Tourists often come to her room, especially in the winter. They will experience the beautiful atmosphere. In addition, Phu chee fah is a beautiful tourist attractions around the same area to another. His village, which lies at the foot of Doi Phu Chi Fah. A Hmong village. The interesting point of his life which will show up tourists in high season.


Route.
Stay away from downtown Chiang Rai, about 144 kilometers away from downtown Chiang Rai route is as follows.

1. The journey from Chiang Rai, a distance of 108 kilometers by road. Home - Welcome distance of 64 kilometers and entertainment - life is approximately 24 kilometers of gravel is about 14 kilometers from Phu Chi Fa.

2. For the 1021 entertainment - Kham distance of 24 kilometers before reaching the Kham 6 km to the junction to the Forest Park Phu Sang (1093), the house was that of another 19 kilometers then travel to Phu Chi Fa another 30 kilometers to walk to. and 1 km to the point of view. The walk is very steep.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น