หน้าเว็บ

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เกาะเสม็ด Koh Samed


เกาะเสม็ด เป็นเกาะในตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยองในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของระยอง ที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ อยู่ห่างจากชายฝั่งบ้านเพประมาณ 6.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,125 ไร่ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม เชื่อกันว่าคือเกาะแก้วพิสดาร ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ อาจเป็นเพราะที่เกาะเสม็ดนี้มีหาดทรายขาวละเอียดอยู่ทั่วไป เหตุที่ชื่อว่าเกาะเสม็ดก็เพราะมีต้นเสม็ดขาวและเสม็ดแดงขึ้นอยู่มาก ชาวบ้านนำมาใช้เป็นไต้เพื่อจุดไฟบนเกาะเสม็ดไม่มีแม่น้ำลำคลอง เป็นภูเขาและป่าไม้เบญจพรรณ ประมาณ 80% ของพื้นที่ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน ช่วงเดือนพฤษภาคมมีมรสุมและคลื่นลมจัดมาก เดือนสิงหาคมมีฝนตกชุกส่วนใหญ่เป็นชาวเกาะที่อาศัยอยู่แต่ดั่งเดิม ใช้ชีวิตอยู่กับทะเลลักษณะแบ่งปันกันรู้จักกันแบบทุกบ้านสภาพที่ตั้ง ภูมิประเทศ อยู่บริเวณอ่าวไทย ออกจากชายฝั่ง ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 6.5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งเกาะโดยประมาณ 3,125 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นแนวหินเขาดินแดง และมีพื้นที่ราบลุ่มทางด้านเหนือและด้านตะวันออกของเกาะสภาพเกาะมีสันเขาเป็นแกนยาวจากตัวเกาะด้านเหนือมาทางใต้ ฝั่งตะวันตกของเกาะ เป็นหน้าผาสูงชันและลาดชันลงสู่ฝั่งตะวันออกที่มีชาดหาดเว้าแหว่ง ส่วนฐานของเกาะอยู่ด้านทิศเหนือ ซึ่งหันเข้าสู่ฝั่งบ้านเพ มีภูเขาสลับซับซ้อนกันอยู่ 2-3 ลูก มีที่ราบอยู่ตามริมฝั่งชายหาด ส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านเหนือและตะวันออกของเกาะในบริเวณปลายแหลมด้านใต้มีเกาะเล็กๆ อยู่ใกล้ๆ 3 เกาะ คือ เกาะจันทร์ เกาะสันฉลามและเกาะหินขาว ซึ่งเป็นหินล้วน ไม่มีต้นไม้ เป็นที่ อาศัยและวางไข่ของนกนางนวลสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดอ่าวกลาง อยู่ทางตอนเหนือของเกาะ มองเห็นจากฝั่งบ้านเพ มีหาดทรายขาวยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของชุมชน หมู่บ้านเกาะเสม็ด และเป็นที่จอดเรือท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะห่างจากหมู่บ้านเกาะเสม็ดประมาณ 800 เมตร เป็นหาดทรายที่สวย ที่สุดของเกาะ เป็นหาดทรายละเอียดขาว สะอาด ยาวประมาณ 780 เมตรอ่าววงเดือน อยู่ทางด้านตะวันออกทางตอนกลางของเกาะ เป็นอ่าวโค้งคล้ายพระจันทร์ครึ่งดวง หาดทรายขาวสะอาดยาวประมาณ 500 เมตร หาดอ่าวพร้าว เป็นหาดเดียวที่อยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะมีความยาวประมาณ 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีอ่าวและหาดที่สวยงาม อีกมาก ได้แก่ หาดหินโคร่ง อ่าวพร้าว อ่าวไผ่ อ่าวทับทิม อ่าวนวล อ่าวคอก อ่าวช่อ อ่าวเทียน อ่าวหวาย อ่าวกิ่วนอก และอ่าวกะรัง
เส้นทางการเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว
ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท หรือเส้นบางนา-ตราด ทางหลวงหมายเลข 34 วิ่งบนมอเตอร์เวย์ เข้าระยอง ถึงระยองเลี้ยวซ้ายวิ่งไปบ้านเพอีกประมาณ 20 นาที

 รถโดยสาร
เดินทางสะดวกขึ้นเยอะครับ ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีเอกมัย มีรถปรับอากาศเชิดชัยทัวร์ (02)3912804 ซื้อตั๋วกรุงเทพฯ-บ้านเพ ราคาประมาณ 124 บาท ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมงครึ่ง มีรถออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่ 05.00-20.30 น. หรือจะใช้บริการของรัตนมงคลทัวร์ ( 04-0726519 บ้านเพ)
กรุงเทพฯ 09-2228914 รถด่วนโทลล์เวย์ ป.2 กรุงเทพ (เอกมัย) - เพ( เกาะเสม็ด)
วิ่ง เพียง 3 ชั่วโมง แต่รถมีให้บริการน้อย เพียง 2 รอบ กรุงเทพฯ 7.00, 9,00
รอบบ้านเพ 13.30, 14.30, 15.30 รถเข้าท่าเรือเลย ค่าโดยสารประมาณ 100 บาท

 รถตู้
ติดต่อ สนง ไทยทัวร์ ให้บริการ เช่ารถตู้(เหมาคัน) จากสถานที่ต่างๆไปส่งที่ท่าเรือบ้านเพ(เป็นรถตู้ไม่ประจำทาง) ราคา 4,100 บาท (ราคาสามมารถเปลียนแปลงได้ตาม
สถาณการณ์ ราคาน้ำมัน กรุราติดต่อเพื่อสอบถามค่าใช้จ่าย โทร.085-9610267)
(ไม่รับเป็นรายคน รับเหมาต่อคัน 12 ที่นั่ง เท่านั้น)

 การเดินทางจากบ้านเพไปเกาะเสม็ด
จากท่าเรือบ้านเพ มีเรือโดยสารบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รอผู้โดยสารอย่างน้อยประมาณ 20 คนจึงออกเรือ) ค่าโดยสารระหว่างบ้านเพ-หาดทรายแก้ว (ท่าเรือหน้าด่าน)ไป-กลับ 100 บาทเรือเมล์ 8.00 - 16.00 น.ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที และเรือ speed boat ราคาประมาณ 1,500 - 2,600 บาทต่อเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมงขึ่นอยู่กับจำนวนคนและขนาดของเรือ (รายละเอียดด้านล่าง) จากบ้านเพไปหาดต่างๆ ถ้าท่านพลาดเรือที่ไปยังอ่าวๆต่างๆที่ออกเป็นเวลาท่านสามารถนั่งเรือมาลงท่าเรือหน้าด่าน ค่าโดยสารประมาณ 50 บาทต่อคนใช้เวลาประมาณ 40 นาที ที่นี่มีบริการรถสองแถวและมอเตอร์ไซต์ ไปยังหาดต่างๆ ราคาขึ้นอยู่ระยะทางไปหาดนั้นๆ จากบ้านเพ-อ่าววงเดือน และะมีเรือออกเวลา 9.30 , 13.30 , 15.30 น. (ท่าเรือสะพานใหม่)ไป-กลับ 120 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ท่าเรือนวลทิพย์ โทร. 0 3865 1508, 0 3865 1956
  การเดินทางบนเกาะเสม็ด บนเกาะมีถนนสายเดียวเป็นทั้งคอนกรีตบ้างสลับกับลูกรังและดิน สองแถวดูจะเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุด อัตราค่าโดยสาร หาดทรายแก้วคนละ 10 บาท เหมา 100 บาท อ่าวไผ่คนละ 20 บาท เหมา 150 บาท อ่าวพร้าวอ่าววงเดือนคนละ 30 บาท เหมา 200 บาท อ่าวหวาย อ่าวเทียน 40 บาทต่อคน เหมา 300-400 บาท อ่าวกิ่วคนละ 50 บาท เหมา 500 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการจญภัยและสนใจมอเตอร์ไซต์เช่า ขับไม่คล่องอย่าลองจะดีกว่าเพราะสภาพถนนเป็นดินสลับหินและลาดชัน ราคาเริ่มต้น 300 บาทต่อวัน ขึ่นอยู่กับการต่อรองThe island of Koh Samed, Tambon Phe, Muang District, Rayong Province in the area of ​​Khao Laem Ya - Mu Ko Samed. Rayong is famous for its tourist attractions. That has been popular for both local and abroad. Away from the coast of Rayong, approximately 6.5 km with an area of ​​approximately 3125 acres with a triangle. Island is believed to be eccentric. In the literature about the future of Soonthornphu forgiven. It is because the island has white sandy beaches everywhere. The island was named because of the Disneyland Resort, red, white, and much more. Were used as a torch to light on the island has no rivers. Miscellaneous mountains and forests, about 80% of the rainy season starts from May to September. May the monsoon winds and very organized. August rain most of the locals who live, but original. The shared living marine known for all of the terrain conditions in the Gulf of Thailand. Off the coast of Ban Phe, Muang District, Rayong Province, 6.5 km of the island has an area of ​​approximately 3125 acres, mostly along a laterite stone. And wetlands to the north and east side of the island, the island has a long ridge to the north side of the island to the south. West coast of the island. The sheer cliffs and steep slopes to the east coast that has dented the beach. The base of the north island. Which turned into the home page. The mountains are 2-3 on the plains along the beach. Most are located in the north and east of the southern tip of the island in a small island near the island's third island is the island Monday, sharks and white rock island. The stones are no trees as shelter and nesting birds on Gull Island Bay, central location. In the north of the island. Visible from the home page. There are about 1 mile long sandy beach is home to the community. Ban Ko Samet. Sai Kaew Beach Resort Hotel and Marina. The south-east of the island about 800 meters away from the village of Koh Samet is a beautiful sandy beach. Most of the island. Clean white sand beach is 780 meters long, circular bay. The east side of the center of the island. Half Moon Bay is curved like a video. Sandy beach about 500 meters from Ao Prao beach at the west side of the island has a length of about 200 m. It also has a bay beach and a beautiful lot and beach rock oversized Ao Phrao Ao Ao-Ruby Bay, Clay County. Ao Thian Beach Ao Wai Ao Cho turned off and the Gulf grouper deflated.

Route.
Private car.
3 Sukhumvit Highway, or the Bangna - Trad. Highway 34 runs on the motorway from Bangkok to Ban Phe, Rayong, turn left and run for about 20 minutes.

 Bus
A lot more convenient BTS Skytrain Station, Bangkok. This library owns a bus tour (02) 3912804 ticket Bangkok - Ban Phe about 124 baht and takes about three and a half hours from 5:00 to 20:30 am Buses leave every hour or take advantage of the Ratana Mongkol Tour (04-0726519 home. Phe).

Bangkok Express 09-2228914 Lieutenant Wayne P. Hill 2, Bangkok (Bangkok) - Phe (Koh Samet).

I only 3 hours, but only two cars available around the city 7.00, 9.00.

Perfect around the house, 13.30, 14.30, 15.30 my car into the harbor. Fare is approximately 100 Baht

 Van
Contact pine Thai tour van hire (chartered cars) from various locations in the harbor to the home page (as a regular car), price 4100 USD (three cars to the BOT.

Situation in the oil price Call for cover charge. Call 0.085-9610267).

(Not a person. Contractors are only 12 seats per car).

                                                                   Travel from Ban Phe to Koh Samed.
Ban Phe Pier. A boat all day, 24 hours (at least 20 people are waiting for the passengers off the ship) fares between Ban Phe - Koh Samed. (Na Dan), to - to mail $ 100 Cruise 8:00 to 16:00 am It takes about 40 minutes by speed boat and the boat cost about 1500-2600 baht per trip for 24 hours increased the number and size of the boat. (Details below) from Ban Phe to beaches. If you miss the boat to the Gulf at a time so you can take a boat into the harbor outpost. The fare is 50 baht per person spent about 40 minutes here with a minibus and a motorcycle. To the beach. The price depends on the distance to the beach. Home page - Crescent Bay. แlaa boats leave at 9.30, 13.30, 15.30 (new bridge piers) to - to 120 baht more. Nuanthip port call. 0 3865 1508, 0 3865 1956.
On Koh Samet. The island has one road, as well as some concrete interspersed with gravel and soil. The second row will be the most convenient travel. Fares. Sai Kaew Beach Ao Pai another 10 Baht 100 Baht 20 Baht 150 Baht but Ao Prao Bay, during each 30 Baht 200 Baht 40 Baht per person, Ao Wai, Ao Tien Mao Ao Kiew 300-400 Baht 500 each for 50 visitors. Hy's a disaster and to rent a motorcycle. Unskilled drivers do not try to be better because the road is rocky and steep ground to the starting price is 300 baht per day, increased the odds.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น