หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พระตำหนักดอยตุง Phra Tam Nak Doi Tungพระตำหนักดอยตุง เคยเป็นที่ประทับและแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ซึ่งมีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่ทรงพอพระราชหฤทัย มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่าง ๆ โดยฝีมือช่างชาวเหนือ รอบ ๆ พระตำหนักมีสวนดอกไม้หลากพันธุ์ หลายสี ให้ความสวยงามสดชื่น โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะเห็นหมอกจาง ๆ บริเวณยอดเขารอบ ๆ พระตำหนัก
สวนแม่ฟ้าหลวง อยู่ด้านหน้าพระตำหนักดอยตุง มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกซัลเวีย พิทูเนีย บีโกเนีย กุหลาบ ดอกลำโพง ไม้มงคลต่าง ๆ ไม้ยืนต้นและซุ้มไม้เลี้อยอีกมากกว่า 70 ชนิด รูปปั้นต่อเนื่อง ฝีมือของคุณมีเซียม ยิบอินซอย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.30-18.00 น. ค่าเข้าชม 80 บาท และ หอพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เป็นอาคารแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีห้องจัดแสดงนิทรรศการ 8 ห้อง เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น. ค่าเข้าชม 30 บาท นอกจากนั้นยังมีร้านขายของที่ระลึก เสื้อผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงทั้งผักผลไม้ ดอกไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ให้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมทั้ง พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และหอพระราชประวัติฯ

การเดินทาง
พระตำหนักดอยตุงอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถประจำทางสามารถใช้บริการรถสองแถวสีม่วงบริเวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที

Phra Tam Nak Doi Tung. Used as a residence and the court process to the work of HRH Prince 's Boromratchonnee a combination of Lanna style, with a chalet in Switzerland, which has enough heart. The wood carvings by galactose. Eaves and the windows were decorated by local craftsmen around the palace garden of colorful flowers, many varieties of fresh and beautiful color. Especially in the winter will see a faint haze of the mountains around the palace.
Mae Fah Luang Garden. In front of Doi Tung. With an area of ​​approximately 10 acres of gardens, flowers, winter flowers such as salvia Vigo PA Pittsburgh PA Two drivers rose sacred wood of various trees and arbor election by more than 70 kinds of the statue. Your skill and Yip In Tsoi Potassium is open daily from 06:30 to 18:00 pm Admission: 80 baht and Art Biography of HRH Princess Mother in the program. A Building Biography of HRH the Prince of the kingdom to the mother. The exhibition rooms 8 rooms open to visitors daily from 7:00 to 17:00 pm Admission $ 30 There is also a souvenir shop, clothes, silk products, projects and various vegetables, fruits, flowers, plants to buy. back as a souvenir. Tourists to visit as well. Doi Tung. Mae Fah Luang Garden. And Art of Biography.

Route.: Phra Tam Nak Doi Tung to stay away from downtown Chiang Rai, 60 km of Highway 110 to 45 kilometers, then turn left onto Highway 1149, about 15 kilometers for tourists traveling by bus can take a minibus purple mouth of the car. from 07.00 am the bus leaves every 20 minutes.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น