หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ถ้ำเชียงดาว Chiang Dao Cave

ถ้ำเชียงดาวอยู่ในเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ภายในถ้ำปรากฏหินงอกหินย้อยซึ่งจะมีผลึกแร่ปรากฏจะสะท้อนแสงเมื่อใช้ไปส่องเพื่อชมความงาม ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะพม่า ลักษณะของถ้ำเชียงดาวเป็นถ้ำที่ยาวมาก ช่วงแรกๆจะเป็นพื้นที่ของหินงอกหินย้อยสวยงาม ช่วงนี้จะมีพระพุทธรูปเพื่อกราบไหว้ ภายในถ้ำจะมีการติดหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างตลอดทาง ถ้ำเชียงดาวเป้นถ้ำที่ยาวมากจนแทบไม่รู้จุดสิ้นสุด ภายในถ้ำจะเกิดจากน้ำฝนที่ตกกระทบและกัดเซาะ ไหลมารวมที่อ่างเก็บน้ำสลุง เทือกเขาของเชียงดาวจะเป็นประเภทของหินปูนซึ่งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้น้ำจึงไหลสู่โพรงเบื้องล่างแล้วไหลออกสู่ลำห้วยไหลรวมกลายเป็นแม่น้ำปิงในเวลาต่อมา

เส้นทางการเดินทาง

จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปถ้ำเชียงดาวมีระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตรใช้เส้นทางเชียงใหม่ - เชียงดาว แล้วเลี้ยวซ้ายตรงแยกจนถึงถ้ำอีกประมาณ 5 กิโลเมตรเป็นถนนลาดยาง


Chiang Dao Cave in Chiang Dao district of Chiang Mai. The stalagmite and stalactite cave containing the mineral crystals reflect light to shine when used to admire. Cave art Buddha image in Myanmar. Chiang Dao Cave is a cave that is very long. The first is a region of beautiful stalactites and stalagmites. This is to worship the Buddha. The cave is a lamp to illuminate the way. Tham Chiang Dao cave, a very long way and I know the end. The cave water is caused by rainfall impact and erosion. The total flow into the reservoir Salung. Mountains of Chiang Dao is a type of limestone that can not keep the water flowing into the cavity beneath the water then flows into the creek flows into the Ping River and at a later time.

Route. From the city of Chiang Mai to Chiang Dao cave, a distance of approximately 72 km to the route Chiang Mai - Chiang Dao cave, then turn left at the intersection until about 5 km is paved.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น