หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วัดพระธาตุดอยสุเทพ Wat Phra That Doi Suthep

วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดที่เก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน เอกลักษณะคือมีพระธาตุองค์ใหญ่ศิลป์แบบล้านนาโบราณมีสีทองอร่ามที่มีความสวยงามตั้งอยู่บนยอดดอยเห็นเด่นชัดมีบรรไดนาคเจ็ดเศียรทอดยาวเป็นทางขึ้นสู่ตัวพระธาตุโดยได้มีการจัดสร้างโดยครูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นที่ศรัธาของคนเชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่ง
มีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้กินข้าวซอย
ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่" นั่นก็แสดงว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นมีความสำคัญกับคนเชียงใหม่มาก

                                                                                   

เส้นทางการเดินทาง:
ตัวพระธาตุอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางเดียวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือถนนห้วยแก้ว ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ลักษณะเป็นทางคดเคี้ยวสลับกับขึ้นเขา

Wat Phra That Doi Suthep temple is the oldest twin city center. Major types of Phra the art form over the ancient golden and beautiful, located on Doi obvious that mitigate the future of seven head-long into the way up to the relics have been organized. Siwichai which is generated by m terms of Chiang Mai. Tourism is another important cultural property.It is said that "if he does not eat Mai Khao Soi.Not up to Doi Suthep. It's not as if the City "that it indicates that the Wat Phra That Doi Suthep, Chiang Mai, it is important to people.

                                                                                
Route.The relics in the west of the city. About 10 kilometers from downtown Chiang Mai University, using the same path. The Huay Kaew Road. Victory over Siwichai. Switch with a path winding up the hill

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น