หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ทะเลสาบดอยเต่า Doitao freshwater lake

ทะเลสาบดอยเต่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่พาดผ่านในหลายจังหวัดและอยู่เหนือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก ตามตำนานเล่าว่า สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้จาริกมายังพื้นที่แห่งนี้เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เมื่อประชาชนทราบข่าวจึงนำภัตตาหารมาถวาย พระพุทธเจ้าทรงรับบิณฑบาต แล้วสังเกตเห็นว่าสิ่งของที่ประชากรนำมาถวายนั้น มี "มะเต้า" (แตงโม) มากกว่าสิ่งของอื่นใด พระพุทธองค์จึงทรงทำนายและตรัสกับประชากรที่นำของมาถวายว่า"ดูกร ท่านทั้งหลายดินแดนแห่งนี้อุดมด้วยพืชพันธุ์ ธัญญาหาร ต่อไปภายหน้าจะเจริญรุ่งเรืองเป็นบ้านเมืองและขอตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า"ดอนเต้า" (ดอนคือเนินเล็ก ๆ เต้า คือมะเต้า หรือแตงโม คำว่าดอนเต้า เรียกขานกันมาตั้งแต่บัดนั้น นาน ๆ เข้าก็เรียกเพื้ยนไปเป็น"ดอยเต่า" จนปัจจุบันนี้และชื่อดอยเต่าก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลดอยเต่า เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น)

ทะเลสาบดอยเต่าถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่ใช้ในการเกษตรกรรมของคนในพื้นที่และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังมีแพสำหรับเช่าพักค้างคืนสำหรับนักท่องเที่ยว

เส้นทางเดินทาง
  
    อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 125 กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข 61817 ถนนสาย เชียงใหม่ - ฮอด

Doitao freshwater lake is a large freshwater lake of Chiang Mai. The area lies in and above the Bhumibol Dam in Tak province. As legend has it that the modern era, the Buddha and his disciples, the pilgrimage to this area for the propagation of Buddhism. When people hear that there is a Lunch. Buddha for alms. I noticed that there are things that people are "over the Matao" (watermelon), more than anything else. He predicted the Buddha and said to people that there's a "look here. Unto the land is rich in plant foods to the future will be prosperous as a country and a place called "Don Matao" (Don is a mound of small breast is over the stove or counter that Don Tao known. meanwhile it is known since a long time in order to move to a "Doitao" until now, and it is a village of the district Daietea Daietea. The traditional village has a population is concentrated).

Doitao lake is a major source of water used in agriculture in the area and the attractions of Chiang Mai. Raft rentals are also available for overnight accommodation for tourists.

Route.
Away from the city about 125 kilometers of highway 61 817 highway Chang Mai - Hod.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น