หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari Zoo

เชียงใหม่ในท์ซาฟารีเป็นสวนสัตว์เปิดในแบบสวนสนุกที่มีความเป็นธรรมชาติตั้งอยู่ในเขต อุทยานดอยสุเทพ - ดอยปุย ในเขต ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่จนถึงตำบลแม่เหีย อำเภอเมือง เชียงใหม่ มีพื้นที่ 819 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา มีพืชพรรณหลากหลายชนิดมีความอุดมสมบูรณ์ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 12 กิโลเมตร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีสัตว์ป่าที่หายากและบางชนิดเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ถิ่นอาศัยอยู่ประเทศไทยซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมสัตว์ในระยะใกล้ได้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีถูกจัดให้เป็นที่สามของโลกต่อจากสิงคโปร์ไนท์ซาฟารี และของจีนที่กวางโจว

การแสดงสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแบ่งเป็นส่วนๆดัวนี้
-Jaguar Trail เป็นพื้นที่ที่สามารถเดินชมพักผ่อนได้โดยรอบซึ่งมีลักษณะเป็นทะเลสาบ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นที่อาคารลานนาวิลเลจไปสิ้นสุดที่เรือนวารีกุญชรซึ่งจะพบกับสัตว์ป่าประมาณ 50 กว่าชนิด
-Predator Prowl ส่วนแสดงสัตว์ป่าประเภทสัตว์กินเนื้อ ประมาณ 200 ตัว นักท่องเที่ยวจะสัมผัสความตื้นเต้นกับสัตว์นักล่าที่มึความดุร้ายโดยรถ Tram ขนาด 60 ที่นั่ง ตามระยะทาง 2.13 กม. อาทิเช่น เสือโคร่งขาว เสือโคร่งอินโดจีน เสือโคร่งเบงกอล สิงโต หมาป่าแอฟริกา หมีควาย หมีหมา กวางเจมส์บ็อค กวางไนยาร่า กวางดำสปริงบ็อค หมาจิ้งจอก อูฐสองโหนก ฯลฯ
-Savanna Safari เป็นส่วนแสดงสัตว์ป่าประเภทสัตว์กีบและสัตว์กินพืชที่มีถิ่นอาศัยในแถบทุ่งหญ้าซาวันนา ประมาณ 320 ตัว นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสสัตว์อย่างใกล้ชิด โดยรถ Tram ขนาด 60 ที่นั่ง ตามระยะทาง 2.43 กม. อาทิเช่น เลียงผา กวางผา กระทิง แรดขาว ไฮยีน่า เสือชีต้า วีลด์เดอบีส ยีราฟ จามรี ละอง ละมั่ง กวางกาเซลล์ หมูป่า กวางบาราสิงกา ฯลฯ โดยระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะพบกับสถาปัตยกรรมจำลองเวียงกุมกาม ซึ่งสะท้อนถึงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

เส้นทางการเดินทาง
ใช้เส้นทางตามถนนห้วยแก้ว เลี้ยวซ้ายสู่ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 121 ไปทางอำเภอหางดง ประมาณ 10 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไปประมาณ 2 กิโลเมตร


Chiang Mai Night Safari Zoo is open in a natural amusement park located in the county. Park Doi Suthep - Doi Pui National Park in Nong Kwai, Hang Dong District, Chiang Mai to Mae Hia, Muang Chiang Mai, with an area of ​​819 rai 2 ngan 60 square wah for various types of vegetation are abundant. About 12 kilometers from downtown Chiang Mai Night Safari wildlife and some rare species of animals that are not permanent residents of Thailand, where visitors can watch the animals at close range. Chiang Mai Night Safari is the world's third of the Singapore Night Safari. And China's Guangzhou.

The animals of the Chiang Mai Night Safari is divided into sections of this industry.

-Jaguar Trail is an area where you can walk around the town by a lake. A distance of 1.2 miles beginning at the building yard in the Village to the end of the house, which is currently Kunchorn with about 50 more species of wildlife.

-Predator Prowl and the wild type animals eat about 200 visitors to experience a vibrant and aggressive predators on the base of the Tram car 60 at the distance of 2.13 km, including white tigers, Indochinese tigers. Bengal tigers, African lions, wolves, bears, dogs, deer, bear, buffalo, deer, a club boxer James NY camels, deer, fox, black boxer, two protruding spring and so on.

-Savanna Safari is the wild type animals with hooves and herbivores in the grassland habitat of savanna, approximately 320 visitors to touch animals closely by Tram car 60 at the distance of 2.43 km for example. The white rhino bull Goral chamois cheetah logo High Weald de Biz giraffe and the antelope, yak, deer, wild boar, deer, check the box what Barbara, etc. On the way, visitors will find the architecture model, Wiang Kum Kam. Reflecting in part the history of the city.

Route.
Along Huay Kaew Road. Turn left onto Highway 121 to the District of Hang dong about 10 km then turn right and go approximately 2 miles.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น