หน้าเว็บ

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง Huai Nam Dang National Park

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ตั้งอยู่บนเทือกเขาถนนธงชัย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่แตงจังหวัด
เชียงใหม่ และอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 179.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 112,187.5 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ภูเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยช้าง
เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยน้อยใหญ่มากมาย ฤดูหนาวอากาศเย็น ลมแรง
มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ฤดูร้อนอากาศ เย็นสบายอุณหภูมิ สูงสุดประมาณ 34 องศาเซลเซียส สถานที่ที่มีผู้นิยมมาท่องเที่ยว ได้แก่ จุดชมวิวบริเวณ ห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม)ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง อยู่บริเวณที่ทำการอุทยาน
เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและมีชื่อ เสียงมาก มองเห็นดอยเชียงดาว
คอยชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอกในช่วงเช้าตรู่ได้ และในช่วงปลาย
ฤดูหนาวดอกไม้กำลังบานสวยงามมาก หมอกที่เกิดที่นี่คือ หมอกที่เกิดขึ้นในหุบเขา (Radiation Fog) เนื่องจาก เวลากลางคืนในหุบเขาอุณหภูมิจะลดต่ำลง
ทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ และปรากฏเป็นทะเลหมอกในเวลา เช้าหรือหลังฝนตกใกล้
ๆ กับที่ทำการจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเอื้องเงิน มีระยะทาง 1,470 เมตร ความลาดชัน
ปานกลางใช้เวลาในการเดินประมาณ 1 ชั่วโมง
สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง1.จุดชมวิวบริเวณห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม)เป็นที่ตั้งของหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 2 (ห้วยน้ำดัง)
เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากที่สุดและมีชื่อเสียงมากในด้าน การท่องเที่ยว
ที่จะชมทะเลหมอกในช่วงเช้าตรู่ และเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เพื่อคอยชม
พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ในช่วงฤดูหนาวสภาพธรรมชาติที่สวยงามของจุดชมวิวนี้
เมื่อยืนอยู่ที่ บ้านพักของห้วยน้ำดังแล้วมอง ไปทางทิศตะวันออก
ทำให้มองเห็นสภาพธรรมชาติที่สวยงาม ทิวทัศน์ของทิวเขา อันสลับซับซ้อนซึ่งมีดอยหลวง
เชียงดาวที่สูงที่สุดอยู่ใจกลาง และในช่วงเช้าตรู่ของฤดูหนาวจะเกิดทัศนียภาพ
ของทะเลหมอกที่สวยงาม ทางเข้าแยก จากถนนสายแม่มาลัย-ปาย ที่หลักกิโลเมตร 65-66 เป็นทางลูกรัง ประมาณ 6 กิโลเมตร

2.จุดชมวิวดอยช้างอยู่บนดอยช้างขึ้นไปทางเหนือของห้วยน้ำดัง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 20 กิโลเมตร มีความสูง จาก ระดับน้ำทะเล 1,962 เมตร สามารถมองเห็นทะเลหมอกในตอนเช้าตรู่ได้ชัดเจน และสภาพธรรมชาติของ
ทิวเขาอันสลับซับซ้อนของดอยสามหมื่นและดอยสันห้วยรูทางทิศเหนือ ดอยหลวงเชียงดาวและ
ดอยขุนแม่แมะ ทางทิศตะวันออก ดอยแม่ยะและดอยม่อนอังเกตุทางทิศใต้
ดอยแม่ยานและเมืองปายทางทิศตะวันตก ดอยช้าง ปกคลุมด้วยป่าดิบเขาอันอุดมสมบูรณ์
เป็นแหล่งอาศัยของนกบนที่สูงนานาชนิด เช่น นกเดินดง นกจับแมลง นกเขน นกปรอด ฯลฯ

น้ำตกห้วยน้ำดังเป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยน้ำดัง มีโขดหินมากมาย มีความสูงประมาณ50 เมตร กว้าง 10 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมากมีความสูง 3-4 ชั้น
และสภาพโดยทั่วไปชุ่มชื้นไป
ด้วยพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น
3.โป่งร้อนอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน ท้องที่ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เส้นทางเข้า โป่งร้อนเป็น ทางลูกรัง
โดยแยกเข้าทางบ้านแม่ปิง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร สภาพธรรมชาติของโป่งร้อน
เป็นบ่อน้ำร้อน เปรียบเสมือนน้ำกำลังเดือดขึ้นเป็นฟอง
และมีหมอกควันปกคลุมพื้นที่พร้อมทั้งมีน้ำร้อนไหลเรื่อยๆ ทั่วบริเวณกว้าง
บ่อน้ำร้อนแห่งนี้มีบ่อใหญ่ 2 บ่อ นอกนั้นมีลักษณะเป็นน้ำผุดบางจุด
และรอบๆโป่งร้อนเป็นต้น สักที่สมบูรณ์มาก ความร้อนของน้ำประมาณ 80 องศาเซลเซียส

4.น้ำตกแม่เย็น
เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยแม่เย็นหลวง
ซึ่งจะไหลลงมาสู่แม่น้ำปายต่อไป สภาพน้ำตกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี

5.น้ำตกแม่ลาด
ความสูงประมาณ 40-50 เมตร มี 5 ชั้น
ตั้งอยู่ในตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่โดยรอบ
ปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นและโขดหินสวยงาม
6.น้ำตกแม่หาด
เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 40-50 เมตร มี 4 ชั้น ตั้งอยู่ในตำบลเมืองแหง
อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าดิบชื้น

7.พระตำหนักเอื้องเงิน
เป็นอาคารทรงชาเลย์ที่กรมป่าไม้ได้สร้างถวายสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
และทรงพระราชทาน นามว่า "พระตำหนักเอื้องเงิน" ใช้เป็นที่ประทับของพระองค์
ตั้งอยู่บริเวณดอยกิ่วลมที่มีทัศนียภาพ โดยรอบ สวยงามภายใน
บริเวณโดยรอบพระตำหนักมีการออกแบบภูมิทัศน์ที่ประกอบด้วยพันธุ์พืชประจำถิ่นกล้วยไม้ "เอื้องเงินหลวง" ที่ออก ดอกสะพรั่งในช่วงเดือนมกราคม
ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นพืชเมืองหนาว ที่หลากหลายพันธุ์และหลากสีสัน

8.ห้วยน้ำรูและดอยสามหมื่น
อยู่ห่างจากดอยช้างประมาณ 10 กิโลเมตร ห้วยน้ำรูมีลักษณะเป็นตาน้ำเล็กๆ ที่สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า ของดอย
สามหมื่น และเป็นต้นน้ำของลำน้ำแม่แตงที่ไหลลงสู่ลำน้ำแม่ปิง ส่วนดอยสามหมื่น
เป็นที่ตั้งของ หน่วยจัดการต้นน้ำ ซึ่งมีจุดชมทิวทัศน์อยู่บนยอดดอย
วันที่มีอากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาว สูงตระหง่านเด่นชัด

9.น้ำตกแม่ปิง
ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของลำน้ำแม่ปิงน้อย
เป็นน้ำตกที่มี 4 ชั้น ความสูงประมาณ 50 เมตร พื้นที่โดยรอบปกคลุม
ด้วยป่าดิบชื้น
10.เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ได้จัดเตรียมทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้ผู้มาเยือน
ได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติอย่าง ใกล้ชิด พร้อมกับได้รับความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติ
โดยผ่านโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติ ในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ดังนี้
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติเอื้องเงิน มีความยาวประมาณ 1,470 เมตร
ความลาดชันปานกลาง ใช้เวลาในการศึกษา ธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง มีจุดศึกษาธรรมชาติ 13 จุด

- เส้นทางศึกษาธรรมชาติห้วยน้ำดัง มีความยาวประมาณ 1,470 เมตร
ความลาดชันปานกลาง ใช้เวลาในการศึกษา
ธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง
มีจุดศึกษาธรรมชาติ 13 จุด
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งเดือด มีความยาวประมาณ 1,550 เมตร ความลาดชันปานกลาง ใช้เวลาในการศึกษา
ธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง
มีจุดศึกษาธรรมชาติ 11 จุด
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งน้ำร้อน
มีความลาดชันปานกลาง ใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง

มีจุดศึกษาธรรมชาติ 17 จุด


ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก
อุทยานฯมีบ้านพักบริการ รวมทั้งสถานที่กางเต็นท์ ร้านอาหาร
และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รายละเอียดติดต่อ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง หมู่ที่ 5 ตำบลกี๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร. 0 5324 8491, 0 5326 3910 หรือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ โทร. 0 2562 0760

เส้นทางการเดินทาง1. รถยนต์ส่วนตัว
การเดินทาง ไปยังอุทยานฯ จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ระยะทาง ประมาณ 37 กิโลเมตร ถึงตลาดแม่มาลัย อ.แม่แตง
แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1095 สายเชียงใหม่-ปาย อีกประมาณ 65 กิโลเมตร
ถึงด่านตรวจอุทยานฯ ซึ่งอยู่ด้านขวามือเข้าไปอีก 6 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ
และหากเดินทางต่อไปอีก 1 กิโลเมตร ถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

2. รถโดยสารสารธารณะ

จากสถานีขนส่งเชียงใหม่ สายเชียงใหม่-ปาย อัตราค่าโดยสาร 40 บาท/คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ลงหน้าปากทางเข้าห้วยน้ำดัง
หน้าบริเวณปากทางเข้าไม่มีรถโดยสารสารธารณะคอยให้บริการ นักท่องเที่ยว
อาจติดต่อรถของเจ้าหน้าที่ไปส่ง(เสียค่าบริการแล้วแต่ตกลง)
หรืออาศัยโบกรถของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่นี่ก็ได้

Huai Nam Dang National Park. Located on a mountain road Tong Chai. The area covered by the Tang District, Chiang Mai and Pai, Mae Hong Son province. The total area of ​​112,187.5 hectares or 179.5 square kilometers of mountains and high mountain terrain is complex. Highest mountain is Doi Chang is a forest watershed. There are many small streams. Winters are cold, windy rain in the month of May to October summer weather is cool maximum temperatures around 34 degrees Celsius at a popular tourist destination and point of view of the Huai Nam Dang (Doi compressed air), sub-let on. Chang Tang district, near the park. A beautiful view and a very sound view of Doi Chiang Dao. I watch the sunrise and watch the mist in the morning. And in the end. Winter flowers are blooming beautifully. This is the fog. The fog in the valley (Radiation Fog) in the valley at night because the temperature is lowered. Cause condensation of water droplets. And appear as a mist at a time. Morning or after rain near the office of the Orchid Trail for a distance of 1470 m. The average slope in the walk takes about 1 hour.
Huai Nam Dang National Park attractions: 1. Huai Nam Dang Viewpoint.
(Doi compressed air) is located upstream of the second unit (Huai Nam Dang) is the most beautiful scenic spots and has a great reputation in the field. Travel To watch the early morning mist. And is known to Thais and foreigners to wait for sunrise and mist during the winter, the vast natural beauty of this scenic spot. On standing. Huai Nam Dang's house and look. Easterly To see natural beauty. Views of the mountains. Doi Luang, which is complex. Dao, the highest in the heart. During the morning of the winter scenery. The mist is separated from the street entrance to Mae Malai - Pai. At 65-66 kilometers of gravel is about 6 kilometers.

2. Doi Chang Viewpoint Doi Chang is located on the north of the Huai Nam Dang. From the National Park about 20 km in altitude of 1962 meters above sea level can be seen clearly in the early morning mist. The nature of Complex hills and mountain ridges of the mountain three thousand ravines through the north. Doi Luang Chiang Dao and Doi Khun Mae
ma east. Doi and Doi Mae Ya Simon Angket south. Doi Mae West vehicle and Pai Doi Chang is covered with lush rainforest. Habitat for birds of many kinds of birds such as walking on a high going into the bulbul bird, catch insects, birds, etc., Huai Nam Dang Waterfall is the water from the creek. There are many rocks. A height of about 50 meters wide and 10 meters high waterfall is very beautiful and typical moisture level to 3-4. The tropical rain forest.
3. The onset of summer in the National Forest on the left side of Mae Hong. Tambon Mae Hi Pai, Mae Hong Son is a gravel road into the marsh water to separate into Mae Ping River. Distance of two kilometers of natural marsh water. A hot spring. As boiling water bubbles up. The smoke covered the area with hot water flow gradually. Over a wide area. There are two hot spring wells out of the pond water has a pop at some point. And around the marsh and water. Is very complete. Heat of water, about 80 degrees Celsius.
4. Waterfall Mae Yen. A waterfall from the creek's cool, I. Pai River, which flows down to the next. Falls are a large waterfall. Water throughout the year.
5. Waterfall slope. Height of 40-50 meters, has 5 floors is located in the city. Wiang Haeng. Chiang Mai. The surrounding area. Covered by tropical rain forest and beautiful rocks.
6. Mae Haad. A waterfall with a height of about 40-50 m layer 4 is located in the city. Wiang Haeng. Chiang Mai. Surrounding area is covered by rainforests.
7. Royal Orchid money. The chalet-style building at the Department of Forestry to HRH Princess Galyani Vadhana's Sister. He graciously signed the "Royal Orchid" money is the presence of God. Compressed air at a mountain located in the beautiful scenery surrounding the area around the palace with a landscape design that consists of native orchid species. "Royal Orchid money" that the flowers bloom in early January. Decorated with flowers as a winter crop. Many varieties and colors.
8. Creek water holes and mountain three thousand. Doi Chang is about 10 kilometers away from the creek water holes with a small fountain. That moisture to the forest of Doi Mae Tang River, three thousand, and so the water that flows into the Mae Ping River. Thirty of the mountain. Is located. Watershed Management Unit. The viewpoint on the summit. Day with clear views of Doi Luang Chiang Dao. Towering prominently.
9. Mae Ping River. Located in the middle of the Mae Ping River, a little. The waterfall is a 4-story height of 50 meters around the areas covered. The tropical rain forest.
10. Trail. Huai Nam Dang National Park. Provides a natural way. To visitors. Into close contact with nature and gain knowledge. Theological Through the interpretive nature. In different ways. The Trail follows.
- Orchid Trail money Approximately 1470 meters long, moderate slopes. Take the time to study. The nature of nature, about 1 hour 13 points.
- Trail of the creek water. Approximately 1470 meters long, moderate slopes. Take the time to study.
The nature of nature, about 1 hour 13 points.
- The onset of boiling Trail. Approximately 1550 meters long, moderate slopes. Take the time to study.
Nature, about 1 hour with a 11-point nature.
- Trail Pong Nam Ron. The slope is moderate. Take the time to study the nature, about 1 hour.
Nature has 17 points.

Accommodation and facilities. The park offers a shelter. Tent as well as the restaurant and visitor center. Contact details. Huai Nam Dang National Park, just off Chang Moo 5, Tambon Mae Tang district, Chiang Mai 50300 Tel. 0 5324 8491 0 5326 3910 or call the Department of National Park. 0 2562 0760.

Route 1.


Private cars.
A trip to the park from the city of Chiang Mai along highway 107 - Fang distance of 37 kilometers from Mae Malai, A. Tang, turn left onto Highway 1095 lines Mai - Pai checkpoint about 65 kilometers to the park. year. The right-hand side for another 6 miles to the park office. If you go for 1 mile to the Visitor Center.
2. Of public buses.
City bus station. The Chiang Mai - Pai. Fare is 40 baht / person takes about 3 hours down the entrance of the creek water. Front of the entrance there is no public transport serving. Traveler May communicate to the staff car parking (depending on the agreement), or the waving of the tourists who come here any more.

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น