หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วัดร่องขุ่น Wat Rong Khun

วัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายเป็นวัดที่สร้างจากความศรัธาของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ตั้งอยู่ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย อาจารย์ เฉลิมชัยได้ออกแบบและระดมทุนในการจัดสร้างในแบบที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและเพื่อสร้างถวายต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะของวัดร่องขุ่น เป็นวัดที่สร้างจากจินตนาการของอาจารย์เฉลิมชัย โดยได้ออกแบบให้อลังการในแบบของท่านโดยใช้สีขาวเป็นสีหลักเพื่อให้เห็นถึงความบริสุทธิและความหลุดพ้น อาจารย์เฉลิมชัยได้รับแรงบรรดาลใจในการสรรสร้างวัดร้องขุ่นโดยต้องการจะทำเป็นการเนรมิตสวรรค์นำมาไว้บนพื้นดิน อุโบสถวัดร่องขุ่นที่ อาจารย์ เฉลิมชัย ได้สรรสร้างไว้ล้วนมีความหมาย อุโบสถอาจารย์เฉลิมชัยได้เนรมิตให้เป็นสวรรค์บนพื้นดิน หมายถึง ที่ประทับของพระพุทธเจ้า สีขาวแทนพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า กระจกสีขาวแทนพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่เปล่งประกายสาดแสงไปทั่งโลก สะพานหมายถึงการเดินข้ามวัฏสงสารเพื่อไปถึงยังพระนิพพานครึ่งวงกลมเล็ดหมายถึงโลกมนุษย์ วงกลมใหญ่ที่มีเขียวของพญามารหรือพระราหูหมายขุมนรกในใจของคนหากหลุดพ้นซึ่งกิเลสได้ก็จะสามารถเดินทางไปยังพุทธรรมได้ อสรูรกลืนกินกัน 16 ตนหมายถึง อุปกิเลสทั้ง 16 ประการ จากนั้นก็จะมาถึง กึ่งกลางสะพานหมายถึงเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นที่อยู่ของเทวดา สระน้ำเบื้อล่างหมายถึงมหาสมุทรสีธันดรซึ่งกว้างใหญ่ มีสวรรค์ตั้งอยู่ 16 ชั้น แทนด้วยดอกบัวทิพย์ 16 ดอกรอบพระอุโบสถ ดอกบัวที่ใหญ่ที่สุด 4 ดอกแทนพระอริยะเจ้า 4 พระองค์ ดอกบัวทิพย์ 4 ดอก และบานประตู 4 บานบานสุดท้านเป็นกระจกสามเหลี่ยมแทน อนิจจัง ทุกขังและอนัตตา ซึ่งหมายถึงความหลุดพ้นเพื่อเข้าสู่พุทธภูมินั่นเอง

เส้นทางการเดินทาง

      ใช้ถนนสาย กรุงเทพฯ- เชียงรายวัดร่องขุ่นจะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองเชียงราย 13 กิโลเมตร ตรงหลักกิโลเมตรที่ 816 ถนนพหลโยธิน (หมายเลข 1/A2) เลี้ยวเข้าไปประมาณ 100 เมตร

Wat Rong Khun in Chiang Rai is a measure of the master of the prosperity teachers Chalermchai Kosit This forest is located in Don Chai District, Chiang Rai. This is the famous artists of the province was celebrating victory in the design and financing to build in ways that are unique to himself and to give more. His Majesty the King. The Wat Rong Khun. The temple is built from the imagination of teachers celebrate victory. The elegant design in white as your primary color to see the innocence and liberation. Chalermchai I was inspired to create his temple of heaven God made opaque by the need to bring it on the ground. Wat Rong Khun temple, which was created to celebrate the victory they have meaning. The hall was transformed into a heavenly victory celebration on the ground means that the presence of the Buddha. White instead of his innocence to the Buddha. White glass instead of the Buddha's wisdom upon you shine light onto the world. Means walking across the bridge to reach the nirvana Watasongsar semi-circle represents the earth slipped. A green circle with the devil or hell Rahu is in the minds of people if released, the passion that it takes to travel to the Buddhist umbrella. New York swallowing hole mesh 16 and 16 are Aupkiels their means, then it will come. Mount Meru, the center of the bridge means that the existence of angels. It refers to the lower pool, ocean color, which is a vast Seethandorn. There are 16 layers of heaven, with 16 lotus flower nectar around the temple. Lotus flowers, representing the largest 4 4 He converted his lotus flowers and nectar 4 door 4 door panels Warning triangle is a mirror of all detention and non-transient. This means to enter the Buddhist landscape out there.

Route.:
The streets in Bangkok - Wat Rong Khun, Chiang Rai Chiang Rai is located 13 kilometers before the main straight at 816 km Road Number (1/A2) to turn about 100 meters.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น