หน้าเว็บ

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ดอยแม่สลอง Doi Mae Salong

                                         

ดอยแม่สลองเดิมเป็นหมู่บ้านของผู้อพยพจากกองพลที่ 93 ซึ่งอพยพจากชายแดนพม่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยจำนวนสองกองพัน กองพันที่ 3 เข้ามาอยู่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนกองพัทที่ 5 มาอยู่ที่หมู่บ้านแม่สลองนอก ในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ จะมีดอกนางพญาเสือโครงหรือดอกซากุระพันธ์เล็กบานสะพรั่งมีสีออกชมพูปนขาว บานตลอกแนวถนนขึ้นดอยแม่สลองซึ่งจะเป็นพันธุ์ไม่ที่หาชมได้ยากในเมืองไทย เพราะจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในแหล่งที่มีอุณหภูมิต่ำ ดอยแเม่สลองสามารถท่องเที่ยวได้ใน 2 ลักษณะคือการ เที่ยว   ชมธรรมชาติและเที่ยวในแบบชมวิถีชีวิตของชาวดอยแม่สลอง จุดที่น่าสนใจของดอยแม่สลองมีดังนี้ ชมไร่ชาโบราณและชมวิธีผลิตชา การขี่ม้าชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าอาข่า (หมูบ้านเจียงจาใส) และอนุสรณ์สถานสถานอตีดทหารจีนและคณะชาติภาคเหนือ ศึกษาประวัติของชาวดอยแม่สลอง
 เส้นทางการเดินทาง
   ใช้เส้นทางเชียงราย - แม่จัน เลยจากอำเภอแม่จันไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไป 12 กิโลเมตร ถึงศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา เลยจากศูนย์ฯ ไปอีกประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านผาเดื่อ ซึ่งเป็นจุดชมและแวะซื้อหัตกรรมของชาวเขา จากนั้นเดินทางจากบ้านเย้าถึงบ้านอีก้อสามแยก ทางขวาไปหมู่บ้านเทอดไทย ส่วนแยกซ้ายไปหมู่ดอยสลอง ระทาง 18 กิโลเมตร รวมระทางจากตัวเมืองเชียงราย 42 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอดสายและจากดอยแม่สลองมีถนนเชื่อมต่อไปยังบ้านท่าตอน อำเภอฝาง เชียงใหม่ได้ มีระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร

Doi Mae Salong village of immigrants from the former Division 93, the evacuation of settlers in the Burmese border in Thailand, two battalions of the 3rd Battalion was in the district of Fang. Chiang Mai. The pulses are at 5 and outside the village of Mae Salong. In December to February. The flower queen tiger or cherry blossoms bloom species are small, pink, off white color. The road up the side of Doi Mae Salong, which is not a rare species in Thailand. It can grow well in a low temperature source. SUBSIDIARIES, Doi Mae Salong is the second best way is to visit and explore in nature's way of life in Doi Mae Salong. Points of interest include: Doi Mae Salong. Visit the ancient tea plantation and see how tea production. Horse riding Akha hill tribe culture. (Jeang jar sai village sits) and the Chinese military monuments in the city and the north. History of Doi Mae Salong.

Route.
Take Chiang Rai - Mae Chan Mae Chan to go from about 1 mile and turn left to the 12 kilometers to the center's development and aid them in the center to approximately 11 kilometers to the village of Pha Dua. This is a stop watch and Crafts of the tribe. Then, travel from home to home, Yao, Akha, three separate Etadati right to housing. Separate left to M. Doi Salong during the 18 km and between the city of Chiang Rai, 42 kilometers is paved throughout, and Doi Mae Salong there is a road connection to the home position at Fang, Chiang Mai has a distance of 45 kilometers.


  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น