หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วัดกู่เต้า Wat Ku Tao

กู่เต้า

    จุดเด่น เป็นวัดที่ไม่ใหญ่มากนักแต่มีจุดเด่นที่แปลกตาและสวยงามไม่เหมือนที่ใดนั่นก็คือ องค์เจดี ซึ่งมีรูปทรงคล้ายบาตรคว่ำซ้อนต่อกันหลายชั้นเรียงขนาดจากใหญ่ขึ้นไปเล็ก พร้อมทั้งประดับประดาด้วยลายปูนปั้นกระจกสีสันสวยงามต่างๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายองค์เจดีย์พม่า

ควาเป็นมา วัดกู่เต้าแต่เดิมตั้งอยู่ในป่าไผ่จึงมีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อว่า “วัดเวฬุวนาราม” ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าผู้ใดสร้าง แต่มีตำนานเล่าว่าเจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิเจ้าฟ้าสารวรี โอรสของพระเจ้าบุเรงนอง เมื่อครั้งครองเมืองเชียงใหม่ช่วงปี พ.ศ. 2122 – 2150

การเดินทาง

วัดกู่เต้าอยู่ติดกับสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ. 6 ถนนช้างเผือก

****************************************************************************************

Strength measure is not very big, but features a quaint and beautiful, unlike any of his staff, which is shaped like a bowl upside down on a multi-layer stacked by size, from large to small. And decorated with colorful glass and stucco. This is similar to the Burmese chedi.
Wat Ku Tao and was originally housed in a bamboo forest, so there's another one. "The Ewru Wanaram" no evidence that any specific build. But legend has it that the pagoda was built to contain the bones of the Princess Mary. The son of God, the people's Nancy. When the city's early years from 2122 to 2150.
Travel
Wat Ku Tao Chiang Mai Municipal Stadium adjacent to the alley. 6 heading.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น