หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วัดเจดีย์เหลี่ยม Wat Chedi Liam

imagesCAC3TX5Zจุดเด่น เจดีย์เหลี่ยม ถอดแบบมาจากพระเจดีย์ที่วัดจามเทวีจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นสิ่งสักการะแก่ประชาชน โดยซุ้มประตูทั้ง 4 ด้าน จะมีพระพุทธรูปประจำทิศอยู่ด้านละ 15 องค์ นับรวมแล้วมีทั้งหมด 60 องค์ เป็นศิลปะแบบขอม ซึ่งในภายหลังได้มีการบูรณะใหม่เป็นศิลปะแบบพม่า แต่ยังคงโครงสร้างเดิมอยู่

ความเป็นมา วัดเจดีย์เหลี่ยมหรือวัดเจดีย์กู่คำ สร้างขึ้นสมัยพญามังราย ประมาณ พ.ศ. 1831 หลังจากยกทัพมาตีเมืองลำพูนแล้วก็มอบเมืองให้อำมาตย์คนสนิทปกครอง จากนั้นพระองค์ก็ยกทัพไปสร้างเมืองใหม่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ได้เพียง 5 ปีก็ยกทัพไปสร้างเมืองเชียงใหม่ อยู่ริมลำน้ำปิงโดยใช้ชื่อเมืองแห่งนี้ว่าเวียงกุมกามตรงกับปี พ.ศ. 2451 คหบดีชาวพม่าได้มาพบและเกิดตวามเลื่อมใสจึงทำการบูรณะจึงทำให้เจดีย์มีศิลปะแบบพม่าเข้ามาปะปน

การเดินทาง

วัดเจดีย์เหลี่ยมตั้งอยู่ที่ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้ถนนสายเกาะกลาง-หนองหอย วัดอยู่ด้านขวามือ

*****************************************************************************************

Hilight main square. Replica of a stupa at Wat Chamadevi Lamphun. It is sacred to the public. In the fourth arch on the west side to the Buddha's body count of 15 and 60 who have a traditional Khmer art. Which later was restored to the Burmese art. The original structure still exist.
The Chedi Liam or Chedi Ku words. Created a set of Mangrai about 1831 after the army attacked the city of Lamphun, it offers a completely ruled Amat. Then he raised an army to build a new city in the northeast, it was only 5 years to build an army of Chiang Mai. Along the Ping River, the city of Wiang Kum Kam was the year 2451 with the wealthy people of Burma have been found, and the religious sector, the pagoda was restored with a mixture of Burmese art.
Travel
Temple Square is located at Tha Wang Tan District Sarapee about 4 kilometers away from city streets, the island - Nong Hoi. The right-hand side.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น