หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วัดพันเตา Wat Phantao

imagesCA30NB1I

จุดเด่น 1.วิหารไม้สักทอง เป็นวิหารที่งดงามที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมคือหอคำ (ที่ประทับ) ของพระเจ้ามโหตรประเทศภายในประดิษฐานพระประทานในวัด เป็นวิหารไม้เก่าที่ยังคงสวยงามและรักษาความเป็นเอกลักษณ์แบบล้านนาได้เป็นอย่างดี

2. ศาลาหลวงพ่อโต เป็นอีกสถานที่ซึ่งชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพแวะเวียนมากราบไหว้อยู่เสมอ หากนักท่องเที่ยวมีโอกาสมาชมวิหารไม่สักทอง อย่าลืมกราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคล

ความเป็นมา แต่เดิมตามหลักฐานวัดแห่งนี้มีชื่อว่า “วัดพันเท่า” เป็นเขตสังฆวาสของวัดเจดีย์หลวง ได้รับการฟื้นฟูสมัยพระเจ้ากาวิละอินทรวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 7 โปรดให้รื้อหอคำของพระเจ้ามโหตรประเทศมาสร้างเป็นวิหารดังเช่นในปัจจุบัน

การเดินทาง

วัดพันเตาอยู่ริมถนนพระปกเกล้า ติดกับวัดเจดีย์หลวง

****************************************************************************************

Highlights: 1. Cathedral Teak. The most beautiful temple in Chiang Mai. It was gilded (the presence) of God, I want to give the country enshrined in the temple. The old chapel is still beautiful and preserve the unique Lanna style very well.
2. Sala Luang Pho. Chiang Mai is a place where people came to pay homage, respect at all times. If tourists do not have the opportunity to visit a temple of gold. Do not forget to pay homage to Luang Pho wishes of prosperity.
The temple was originally called the evidence "Wat Phanthao" Lord of the Sangha of Wat Chedi Luang. Has been revived in the reign of King Kawila Indaravijaya'm chord. Chiang Mai was the seventh ruler of the gods, please give the gilded dismantling of the country I came to the temple, as in the present.
Travel
Wat Phantao near the street, King pokklao. Adjacent to Wat Chedi Luang.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น