หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วัดเจ็ดยอด Wat jedyod

imagesCAXMI539จุดเด่น เป็นวัดเก่าแก่เงียบสงบ ซึ่งมีความโดดเด่นอยู่ที่องค์เจดีย์รูปทรงแปลกตา คือมีเจ็ดยอด สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 เลียนแบบเจดีย์มหาโพธิ์วิหารพุทธคยาประเทศอินเดีย โดยรอบองค์เจดีย์มีรูปปูนปั้นเทพนั่งขัดสมาธิเพชร ซึ่งยังคงไว้ซึ่งลวดลายอันวิจิตรบรรจงสวยงาม นอกจากนั้นบริเวณไม่ไกลจากเจดีย์เจ็ดยอดเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงปราสาท สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2030 เพื่อบรรจุพระอัฐิของพระเจ้าติโลกราช ผู้สร้างวัดนี้

ความเป็นมา วัดเจ็ดยอด เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดโพธารามมหาวิหารพระเจ้าติโลกราชโปรดให้สร้างพระอารามขึ้นเป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 1998 พร้อมกับปลูกต้นโพธิ์ไว้ด้วยจึงเป็นที่มาของชื่อวัดโพธาราม ซึ่งในปีพ.ศ. 2020 พระเจ้าติโลกราชได้ประชุมพระเถระเพื่อทำการสังคยนาพระไตรปิฏก ซึ่งเป็นครั้งที่ 8 ต่อจากการจัดที่ลังกา สิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณวัดมีเพียงลานจอดรถ ไม่มีร้านจำหน่ายอาหาร หรือร้านค้าตั้งอยู่

การเดินทาง

วัดอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สายเชียงใหม่-ลำปาง ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร

*****************************************************************************************

Prominent old quiet. This is particularly striking is that strange shaped chedi is built around a seven-century Buddhist Pagoda, Maha Bodhi Temple 19-20 mimic Bodh Gaya, India. Around the chedi with my squat stucco diamonds. Which retains the pattern of exquisite beauty. The area not far from the seven-tower is the castle shaped chedi. Built in 2030 to contain the anti Tilokarach of God's kingdom. The creator of this measure.
The Wat Jedyod known as the Cathedral Photharam God's kingdom, please let us build the first monastery in the year 1998, along with the plant Po is the source of a measure Photharam. which in the year. Since 2020 the kingdom of God met us Thera to Sagc Garden Home Help Search Login. This is the 8th of arrangement Lanka. Facility Temple is a parking lot. There are no food stores. The shop is located.
Travel
The road superhighway. The Chiang Mai - Lampang Close to the Chiang Mai National Museum. About 5 kilometers away from downtown.

imagesCAWHW3WS

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น