หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วัดแสนฝาง Wat Sanfang

imagesCARQ7YLU    จุดเด่น 1.เจดีย์ประธาน ทรงระฆังศิลปะแบบพม่าฐานเจดีย์ทำย่อมุมประดับประดาด้วยเจดีย์องค์เล็ก ส่วนองค์เจดีย์มีสีทองลักษณะคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง ของพม่า ตามมุมทั้ง 4 จะมีปูนปั้นรูปสิงห์ตั้งอยู่
2. พระวิหาร เป็นของเก่าซึ่งรื้อมาจากพระตำหนักของพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงค์ หน้าบันตกแต่งด้วยลายก้านขด ปิดทองสวยงามเหลืองอร่ามแม้จะผ่านกาลเวลามายาวนานแล้วก็ตาม
3. กุฏิเจ้าอาวาส มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุโรปตรงชั้นล่างซึ่งทำด้วยคอนกรีต และล้านนาตรงส่วนบนซึ่งตกแต่งด้วยลวดลายไม้ฉลุสวยงามมาก
ความเป็นมา วัดแห่งนี้พญาแสนภูกษัตรย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์ มังราย โปรดเกล้า ให้สร้างขึ้นและได้รับการบูรณะใหม่ โดยหลวงและบูรณะวัดเก่าในเชียงใหม่จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงโยนการพิจิตรวัดแสนฝางแห่งนี้จึงมีการผสมผสานศิลปะหลายแบบ
การเดินทาง
วัดแสนฝางตั้งอยู่ที่ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ในเขตอำเภอเมือง เชียงใหม่
****************************************************************************************
Highlights: 1. Pagoda president Myanmar, the bell shape pagoda style chedi decorated with a small recess. The golden chedi is similar to the Chedi David Choi Division of Myanmar, according to the 4 corners with stucco, the lion is located.
2. The temple is the demolition of the old palace of King Garvilolodsuriyawong. Gable is decorated with designs Kankhot Despite a glowing yellow gold over a long time ago.
3. Cubicle pastor. A blend of European architecture, with a floor made of concrete. And over the top is decorated with wooden fretwork pattern is very beautiful!!.

The monastery at King San Phu Phaya was the third dynasty  Mangrai graciously pleased to be built and renovated. The Royal and restored temple in Chiang Mai has been titled as Lung Yorn Pichit, Wat Saen Fang is thrown, the Mountain is a combination of several art forms.
Travel
Wat Saen Fang Located on Chang Moi Road, New. In the district of Chiang Mai.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น