หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย Sukhothai Historical Park.

 

imagesCA0YNDZK

เมืองเก่าแก่อย่างสุโขทัย ถือเป็นอีกจังหวัดที่เข้าตำรางามอย่างมีคุณค่า เพราะเมืองรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างสุโขทัย เต็มไปด้วยโบราณสถานศิลปวัตถุสมัยกรุงสุโขทัยมากมาย หนึ่งในนั้นคืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย บางคนพอถูกชวนไปเที่ยวพวกอุทยานประวัติศาสตร์หรือโบราณสถานบอกน่าเบื่อ ไม่หวือหวาเฮอาเท่าเดินแถวเซ็นเตอร์พ้อยท์ อต่ขอบอกว่าที่นี่มีความงดงาม แบบที่หาไม่ได้ตามศูนย์การค้าเพราะเมืองโบราณแห่งนี้ เป็นแหล่งสั่งสมศิลปวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นการประดิฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นใช้เป็นครั้งแรก การวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านศิลปะพุทธปฏิมากรรมของสุโขทัย จัดได้ว่าเป็นสุดยอดความงามที่ดูทีไรก็เป็นต้องตะลึง ไม่เพียงมีโบราณสถานสมัยสุโขทัยเท่านั้น อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังมีจุดน่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น โบราณสถานสมัยลพบุรี มีพระปรางค์เป็นประธานของวัดเพราะเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนแห่งนี้ได้รับอิทธิพลจากขอม โบราณสถานในสมัยนี้หาดูได้ที่วัดพระพายหลวง อยู่นอกกำแพงเมืองทางทิศเหนือ และวัดศรีสวาย ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า ใครที่ชื่นชอบ โบราณสถานสมัยสุโขทัย ก็มีให้ดูมากมาย วิธีสังเกตุง่ายๆคือมีเจดีย์เป็นประธานของวัดโดยในสมัยแรกนิยมสร้างเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ อันเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมสุโขทัยและสมัยหลังจะนิยมสร้างเจดีทรงระฆังเนื่องจากรับอิทธิพลพุทธศาสนาลังกาวงศ์ วัดที่มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดตระพังเงิน อยู่ในเขตกำแพงเมือง วัดทักษิณาราม อยู่นอกเขตกำแพงเมืองทางทิศใต้ วัดอโศการาม ส่วนวัดที่มีเจดีย์ทรงระฆัง ได้แก่ วัดชนะสงคราม วัดสระศรี วัดตระพังทอง อยู่ในเขต

imagesCAPM8CH5กำแพงเมือง วัดหินตั้ง วัดคุ้งหวาย วัดสังฆาวาส อยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนือวัดช้างรอบ วัดเจดีงาม วัดมังกร วัดป่ามะม่วง วัดตึก อยู่นอกกำแพงเมืองด้านตะวันตก วัดต้นจันทร์ วัดศรีพิจิตรกัลยาราม อยู่นอกกำแพงเมืองด้านใต้ วัดช้างล้อม วัดลังการาม วัดเจดีย์สูง อยู่นอกกำแพงเมืองทางตะวันออก ศิลปกรรมที่โดดเด่นของสุโขทัยอีกประการหนึ่ง คือพระพุทธรูปพลาดชมไม่ได้คือพระพุทธรูปในบริเวณวัดมหาธาตุ มีทั้งปางประทานอภัย และปางมารวิชัยหลายองค์ด้วยกัน เอาเป็นว่า ลองเปลี่ยนบรรยากาศเก่าๆ อันแสนจำเจจากการเดินเที่ยวเล่นในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หันมาชมของเก่าๆโบราณๆ กันดูบ้างดีกว่าเชื่อเถอะแล้วคุณจะติดใจ

imagesCAXC6ECS

เส้นทางการเดินทาง

เส้นทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนั้น จากกรุงเทพ ให้ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านนครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 101  ผ่านอำเภอพรานกระต่าย อำเภอ ศีรีมาศ ระยะทางประมาณ 440 กิโลเมตร หรือจากกรุงเทพไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ กิโลเมตรที่ 50 เข้าสู่หมายเลข 32 ผ่านอยุธยา มุ่งสู่นครสวรรค์ แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 ตรงเข้าพิษณุโลก ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 12 เข้าสุโขทัย รวมระยะทาง 427 กิโลเมตร ส่วนการเดินทางจากตัวเมืองสุโขทัยไปอุทยานประวัติศาสตร์ จะมีรถสองแถวประจำทางสายเมืองเก่าจอดรอบบริเวณท่ารถใกล้ป้อมยามตำรวจ ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำยมไปทางฝั่งตะวันตกราว 200 เมตร มีรถออกทุกๆ 20 นาที ค่าดดยสารคนละ 5 บาท ตั้งแต่เวลา  06.00 – 18.00 น. ทุกวัน และจากอุทยาน มีรถจอดที่บริเวณลานจอดรถศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

Ancient city of Sukhothai. The province also has a knack aesthetic value. The city of Sukhothai, the dawn of happiness. Filled with ancient artifacts and Sukhothai. One of them is the Sukhothai Historical Park. Heritage of one of the city that is located in the city. Sukhothai. Some people have been invited to the park or historic site was boring. He did not elaborate as a header row, Center Point. I must say that here are spectacular. That are not in shopping centers because of this ancient city. A collective culture. Is unique. Whether Pradipat up front for the first time the Thai alphabet. Planning system. Especially in the arts industry Puttpฏima of Sukhothai. The beauty is that it's going to be stunned. Not only the ancient Sukhothai period only. The park also has many interesting historical sites such as the County. The prang is president of the temple because it is time that this community has been influenced by Khmer. In this historic site can be found at Wat Phra Phai Luang. Outside the city walls in the north. And Wat Si Sawai. Located in the old city. Who's the favorite. Ancient Sukhothai. I have a lot to see. Notice how it is measured by the chairman of the pagoda was first built the pagoda in the Bin. Unique architecture of Sukhothai and the latter would be a good project because it had been influenced by Buddhism, Lanka Bell family. Measured with a pagoda shaped temple Wat Bin has money reservoir. In the city walls. Takษina Ram temple. Outside the south wall of the temple of Ram temple at Oska bell shaped chedi and Wat Sa Si Temple win gold in the temple pond.
The stone walls of Wat Wai Kung Temple Sagฆawas outside the northern city wall around the temple of Wat Chang's a pretty good measure of the Dragon Temple, mangoes outside the building wall at the west side of the beautiful Mountain Monday measuring Sri Ram. Outside the city walls on the south side near the temple Wat Chang Lom, Wat Chedi higher outside the city walls to the east. Unique art of Sukhothai another. Do not miss the Buddha is a Buddha image in Wat. The camp gave forgiveness. And many of his subduing Mara with Eaaepenwea try to change the atmosphere around. The routine of walking in a mall or shopping center. They are so old and ancient. I believe I look better, you will be impressed.


Travel routes.
Directions to Sukhothai from Bangkok along Highway 1 through the game login onto Route 101 through the district Prankrateai District of Si Mary sulfur distance of 440 kilometers from Bangkok along Highway 1 at Km 50 to no. 32 through Ayutthaya to head game. Then onto Highway 117 directly into Bangalore. Before changing to Highway 12 in Sukhothai, a total distance of 427 kilometers from the city travel to Sukhothai Historical Park. A regular bus route around the old city park near the Police Bus. Building bridges across the river from the west about 200 meters off every 20 minutes on each side of compound 5 baht from 6:00 to 18:00 pm daily and from the car park at the Visitor Center parking lot.

imagesCA01W2R9

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น