หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วัดเชียงมั่น Wat Changmann

untitled

จุดเด่น วัดหลวงแห่งแรกซึ่งพญามังรายโปรด ให้สร้างขึ้นระหว่างการสร้างเมืองเชียงใหม่ เรียกว่าเกิดมาพร้อมกับเชียงใหม่ก็ว่าได้ สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ก็คือ

1. พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว พระพุทธรูปปางมารวิชัยทำจากหินควอตซ์สีขาวขุน(หินเขี้ยวหนุมาน) ซึ่งพระนางจามเทวีนำมาจากละโว้มาแล้วที่หริภุญชัย ต่อมาพญามังรายได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดเชียงมั่น

2. เจดีย์ช้างล้อม สร้างชึ้นบริเวณหอนอนชั่วคราวของพญามังราย โดยรอบองค์เจดีย์มีช้างล้อมอยู่ประมาณ 16 เชือก มีอายุเกือบ 700 ปี

ความเป็นมา วัดแห่งนี้เป็นวัดหลวงแห่งแรกที่สร้างขึ้นอยู่ภายในกำแพงเมืองเชียงใหม่ ราว พ.ศ. 1839 – 1840 ภายในวัดยังเป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุอันมีค่าอยู่หลายชนิด เช่น ศิลาจารึก

การเดินทาง

วัดเชียงมั่น ตั้งอยู่ริมถนนราชภาคินัย ในเชตอำเภอเมือง เชียงใหม่

*****************************************************************************************

Highlights of the first set of Luang Mangrai please. To be built during the city. The City was born with it. What is interesting in this measure.
1. Satungkhamanee buddha, or the white glass. Statue of Buddha made of white quartz stone (quartz), which she brought from Lavo Chamadevi ago Haripunchai. The king Mangrai brought into the blend.
2. Chedi Chang Lom. A film of the king, temporary dormitory Mangrai. Chang Lom chedi is surrounded by a rope about 16 years, nearly 700 years.
The Luang temple was first built within the city walls around the 1839 - 1840 The temple is also a storage place for the many valuable artifacts such as inscriptions.
Travel
It is located along the Chiang was  Phakinai Rd. In the district of such city. Changmai province.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น