หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ปางอุ๋ง Pangung

"ปางอุ๋ง" เหมาะสำหรับคนที่อยากจะสัมผัสกับ ธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์อย่างแท้จริง เพราะระยะทางที่กว่าจะเดินทางไปถึง ปางอุ๋ง ได้เราต้องผ่านเส้นทางอันแสนคดเคี้ยวเลี้ยวเลาะ ชันและแคบบ้างในบางช่วง หากใครไม่ชำนาญการขับรถขึ้นภูเขาก็ต้องใช้ความระมัดระวัง กันเป็นพิเศษครับ แต่รับรองว่าถ้าใครได้เดินทางมาถึงปางอุ๋ง แล้วทุกคนคงต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า "มันช่างคุ้มค่ามาก...เพราะว่าปางอุ๋งมีความเป็นธรรมชาติมากโดยเฉพาะในฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจำนวนมากด้วยบยรรยากาศของไอหมอกที่ปกคลุมทำให้ปางอุ๋งมีความสวยงาม "ปางอุ๋ง หรือมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า "โครงการพระราชดําริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)" ในพระบรมราชินูปถัมป์ของสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะในช่วงเช้าที่แสงพระอาทิตย์ขึ้นกระทบกับผืนน้ำ ผ่านทิวสนและไอหมอกขาวนวลบางๆ ช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆ หรือแม้แต่ในช่วงเย็นประมาณบ่าย 4 โมงจนถึงช่วงพระอาทิตย์ ตกดินก็มีความสวยงามเช่นกัน ท้องฟ้าสีคราม ต้นไม้สีเขียวสะท้อนภาพบนผิวน้ำในทะเลสาบ โดยมีหงส์พระราชทานสีขาวและสีดำว่ายน้ำอวดโฉม ความสง่างามดุจดั่งภาพวาดในนวนิยาย ที่น่ีมีมุมสวยๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินถ่ายรปู เก็บภาพเป็นที่ระลึกกันมากมายหลายจุด ทั้งในตัวหมู่บ้าน ที่เราสามารถชมวิถีชีวิตของชาวบ้านความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ร้านค้าขายของที่ ระลึกโปสต์การ์ด รวมถึงบ้านพักโฮมสเตย์หลากหลายรูปแบบที่ชาวบ้านเปิด ให้บริการก็มี ส่วนในตัวพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ําริมทะเลสาบไม่ต้องพูดถึงไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ในมุมไหนผมรับรองได้ว่าสวยทุกจุด มีบริการให้เช่ารถ จักรยาน ขี่ม้าชมวิวโดยรอบเที่ยวละ 100 บาท หรือจะนั่งแพชมวิวภายใน อ่างเก็บน้ำท่ามกลางการโอบล้อมของธรรมชาติก็สามารถสร้างความประทับใจให้คุณได้เช่นกัน สนนราคาที่ 2 ท่าน 150 บาทต่อลํา ที่นี่จะปั่นไฟฟ้าใช้เองตั้งแต่ เวลา 18.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น หลังจากน้ันก็จะมืดสนิท มีเพียงแสงสว่างจากดวงดาวบนท้องฟ้าเท่านั้น นักท่องเที่ยวควรพกไฟฉายติดตัวไว้เพื่อความสะดวก ดังน้ันจึงไม่อนุญาตให้รถของนักท่องเที่ยวขึ้นมาหลัง 18.00 น. เพราะเส้นทางจะมืดมากและอันตรายสําหรับผู้ที่ไม่ชำนาญ ข้อสําคัญในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากมาเที่ยวที่นี่ จึงทําใหเกิดความคับคั่งแออัดสถานที่ไม่พอให้บริการ ทางโครงการฯ จึงได้ออกกฎให้นักท่องเที่ยวต้องโทรฯ ติดต่อเจ้าหน้าที่ขออนุญาตขึ้นมาค้างแรมก่อนไม่ว่าจะนอนที่บ้านพักหรือกางเต็นท์ก็ตาม โดยมีจุด ที่พัก 2 จุด คือของโครงการหลวงฯ บริเวณหน้าสันเขื่อน โดยขอรับบัตรผ่านที่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถ.ขุนลุม ประพาส ต.จองคํา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 1244 และของกรมป่าไม้ บริเวณทิวสนริมทะเลสาบ ติดต่อรับบัตรที่อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา ก่อนถึงทางขึ้นปางอุ๋ง 1 กิโลเมตร โทร. 0 5369 2055การเดินทางท่องเที่ยวเป็นอีก สิ่งหนึ่งที่สร้างประสบการณ์ชีวิตให้เรา ได้เป็นอย่างดีครับ แต่ทุกอย่างต้อง พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ก่อนออก เดินทางทุกครั้งอย่าลืมเช็กความพร้อม ของตัวคุณเสียก่อนเพื่อการท่องเที่ยวที่ สนุกและสุดประทับ ใจไม่รู้ลืม!

การเดินทาง : รถยนต์ส่วนตัวเดินทางออกจากเมืองแม่ฮ่องสอนไปตามเส้นทางแม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย ประมาณ 10 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกว่าเลี้ยวซ้ายไป "บ้านรวมไทย" ขับไปตามทางเรื่อยๆ จะผ่านน้ำตก ผาเสื่อ พระตําหนักปางตอง ให้สังเกตทางแยกซ้ายมือจะมีป้ายเล็กๆ เขียนบอกว่าไป "บ้านรวมไทย" ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆ จนถึงหมู่บ้าน ห้วยมะเขือส้ม ซึ่งจะมีทางแยกรูปตัว T เลี้ยวขวาตรงแยก ตรงไปอกี ระยะหนึ่งก็จะถึง "บ้านรวมไทย" หรือ "ปางอุ๋ง"

รถประจําทาง: นั่งรถ บขส. กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน จากนั้นไปต่อรถสองแถวประจําทางหน้าตลาดขึ้นไปยังปางอุ๋ง (บ้านรวมไทย) สายแม่ฮ่องสอน-ห้วยมะเขือส้ม เที่ยวไป 9.00 น. และ 14.00 น. เที่ยวกลับ 6.00 น. และ 11.00 น.

*******************************************************************************

      "Pang Ung" for people who want to experience. Nature is truly fresh. The distance to be traveled to reach Pang Ung, we have to go through a winding road along the route. Steep and narrow in some years. If you are not qualified to drive up the mountain, it requires caution. It is not. I certify that I have arrived Pang Ung. Then everyone would be saying the same voice said. "It's worth a lot ..." Pang Ung. The full name means "the king's action, Pang Tong 2 (Pang Ung)" in the Royal Arashi snoopy HH Supreme Camp of Her Majesty the Queen is a beautiful place. Especially in the morning sun light up the water. Through the pine trees and a thin white mist. It is very impressive. In the afternoon or evening around 4 pm until sunset. It is a beautiful sunset as well. Blue sky. Green trees reflected in water in the lake. The royal white and black swans swim show. Picturesque elegance like in the novel. Here is a comment. For tourists to take photos of crabs. Keep in mind is that many points. In the village. As we can see life as a simple villager. Of the stores. Souvenir cards postcards. Count the variety of people open. Services it provides. The water in the lake basin area, not to mention whether you're standing in my corner, I guarantee that at every point. Available for rent a car, bike riding, sightseeing around $ 100 per trip, or to ride in a scenic river. Among the natural reservoir of the siege, they can impress you as well, priced at 150 baht for 2 persons per order is to use their own generators, from 18.00 hrs - 22.00 hrs to me after dark. Only light from the stars in the sky only. Visitors should carry the torch body for convenience. The me of the tourists are not allowed to come after 18:00 because the path is very dark and dangerous for those who do not specialize. More important during the months of October through January each year a large number of tourists come here. The cause traffic congestion at the project is not enough to rule out a call for tourists. Contact us for permission to stay overnight before either house or a tent or sleeping with the hotel's second point is the Royal Project. In front of the dam. The ticket for the Arts and Crafts Center, Mae Hong Son province. Royal Road Khunlumprapas queen's patronage for the Road, Muang, Mae Hong Son, Tel. 0 5361 1244 and the Forest Department. The pine trees along the lake. Contact the park for a card that cave fish. Before reaching the entrance to Pang Ung 1 mile call. 0 5369 2055 was another trip. One of the things that we experience life. Well here. But everything must be. Ready physically and mentally before every trip, do not forget to check availability. Of your request for travel. Fun, and we sat ใhameroglืm!Travel by private car trip out of town in Mae Hong Son Route Photos - Pang Ma Pha - Pai, about 10 kilometers to the signs that a turn to the "home of Thailand" to drive along it will cascade through the mat of the lower weight. Pang Tong. Note the left junction with the small label. A saying that goes "home, and Thailand", turn left and go straight to it. Through the village. Eggplant, orange creek. This is a T-junction, turn right at the junction go straight to the guitar for a while, it would be a "total ban Thai" or "Pang Ung '.Bus: Bus Transport in Bangkok - Mae Hong Son Then go to the front of the bus fixed up to Pang Ung (Thai house) in Mae Hong Son - eggplant, orange creek to 9.00 am and 14.00 pm to 6.00 am and 11.00 am to return


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น