หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อุทยานแห่งชาติปางสีดา Pang Sida National Park

อุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่ง ครอบคลุมใน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี ซึ่งอยู่จังหวัดปราจีนบุรี

สภาพภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติปางสีดาส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าในเขตอุทยานแห่งชาติฯ เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีทั้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้า ยังคงความสมบูรณ์ของพืชพันธ์ไม้นานาชนิด ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของธารน้ำมากมาย อาทิ ห้วยโสมง ห้วยน้ำเย็น ห้วยพระปรง ห้วยพลับพลึง ฯลฯ ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงหรือแม่น้ำปราจีนบุรี และมีสัตว์ป่าตั้งแต่ขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็ก รวมถึงนกไม่ต่ำกว่า 300 ชนิด และสัตว์ป่าที่พบ เช่น กระทิง ช้าง วัวแดง เสือโคร่ง กวาง เก้ง หมี หมูป่า และยังเป็นแหล่งจระเข้น้ำจืด ที่หลงเหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศ
ภายในอุทยานแห่งชาติปางสีดา การเดินทางไปอุทยานฯจากตัวจังหวัดใช้เส้นทางหมายเลข 3462 ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร หรือใช้บริการรถโดยสาร สาย สระแก้ว - บ้านคลองน้ำเขียว ภายในอุทยานฯ ยังมี่แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

น้ำตกปางสีดา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 700 เมตร
เป็นน้ำตกที่ไม่สูงมากนักเบื่องล่างเป็นแอ่งน้ำกว้างใหญ่ บรรยากาศร่มรื่นและจะมีน้ำตกมากในช่วงฤดูฝนน้ำตกผาตะเคียน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 3 กิโลเมตร โดยการเดินเท้าตลอดเส้นทางขึ้นสู่น้ำตกร่มรื่นด้วยแมกไม้หนาทึบ เป็นน้ำตกชั้นสุดท้านอยู่ในสายเดียวกับน้ำตกปางสีดาตกลงมาจากหน้าผาประมาณ 10 เมตรในหน้าน้ำ สายน้ำจะมีความรุนแรงดังก้องละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ

อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้วได้ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 844 ตารางกิโลเมตร หรือ 527,500 ไร่

************************************************************************

Pang Sida National Park is a major attraction of the province of Sa Kaeo District is covered in the 3rd District. Watthana Nakhon district, Nadi District, Sa Kaeo and the Prachinburi.Pang Sida National Park's terrain is mostly mountains. Forest in the National Park. The forests are rich with rainforest rainforest, dry evergreen forest and grassland to maintain the integrity of the forest plant species. The source of water such as creek and the creek water Ginseng Prong Creek, the creek before it flows into rivers, etc. Plabplึg plan or the world. The large size and small animals. More than 300 species including birds and animals such as gaur, wild elephant, banteng are deer, bears, tigers, crocodiles, wild boar, and also as a source of fresh water. The remaining one in the country.In Pang Sida National Park. A trip to the park from the city to Highway No. 3462, to the north. Distance of 27 kilometers, or Health Service Bus - The green canal water within the park also has other tourist attractions.Pang Sida Waterfall is located about 700 meters from the park office.The waterfall is not very high and it's a vast basin. Atmosphere and a waterfall in the rainy season, waterfalls, cliffs Showcase. Away from the park about 3 miles by foot along the path to the waterfall, surrounded by thick trees. Warning: a waterfall in a single call to Pang Sida Waterfall falling from a cliff about 10 meters in the water. River water will have a resounding violence spread throughout the area.Pang Sida National Park. Located at Moo 7, Tambon Muang Kaew has announced the establishment of a national park on 24 February 2525, covering a total area of ​​approximately 844 square kilometers or 527,500 rai.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น